Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Zasedání průmyslové rady UTB FAI

AZKS je prostřednictvím Ing. Kratochvila, prezidenta AZKS, členem průmyslové rady FAI UTB ve Zlíně. Dne 1.2.2023 proběhlo zasedání Průmyslové rady, kterého jsme se zúčastnili. Dáváme členské základně k dispozici zápis z jednání:

Zápis

z jednání Průmyslové rady Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně

dne 1. 2. 2023

1.    Děkan FAI zahájil jednání nově sestavené Průmyslové rady pro funkční období 1. 11. 2022 – 31. 5. 2026 a vyzval přítomné členy, aby se představili. Při této příležitosti jim byly předány jmenovací dekrety.

2.    Děkan FAI seznámil členy PR FAI s aktuální situací na fakultě, a to z pohledu její struktury, studijních programů všech stupňů studia a pedagogické činnosti.

3.    Ředitel CEBIA-Tech představil vědecko-výzkumné aktivity, probíhající v rámci RVC CEBIA-Tech a nabídl externím členům Průmyslové rady spolupráci ve zmíněných odborných zaměřeních, zejména formou společných projektů s podporou poskytovatelů finančních prostředků na vědu a výzkum a projektů bilaterálního smluvního výzkumu. Současně nabídl pro zájemce prohlídku laboratoří Centra.

4.    Ředitel VTP-ICT informoval o činnostech, probíhajících v rámci Vědecko-technického parku, který je součástí FAI.

5.    Děkan FAI nastínil možnosti vzájemné spolupráce firem zastoupených v PR FAI a fakultou. Pro úplnost uvádíme tyto možnosti na tomto místě:

Oblast vzdělávacích aktivit

•       konzultační činnost v procesu přípravy akreditace nových studijních programů nebo reakreditaci stávajících, případně dílčích úprav SP

•       pomoc při zajištění výuky specializovaných předmětů formou externích vyučujících z průmyslových firem

•       pomoc při zajištění tzv. projektové výuky vybraných předmětů zadáním a vedením dílčích studentských kolektivů

•       zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací, konzultace v rámci doktorských dizertačních prací

•       exkurze pro studenty FAI

•       účast na workshopech pro studenty FAI

•       součinnost při propagaci studia technických oborů na FAI - informativní působení na zaměstnance firem

•       spolupráce v rámci training progamms firem pro studenty 5. ročníku

•       průmyslová stipendia pro podporu kvalitních studentů

Oblast výzkumných a projektových aktivit

•       spolupráce v rámci podávání a získávání grantových projektů od externích poskytovatelů finančních prostředků na VaV, zejména pro řešení problematiky rozvoje a řešení potřeb průmyslových firem

•       řešení konkrétních projektů z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci firma – FAI – oblast smluvního výzkumu

•       využívání možností realizace aktivit v laboratořích FAI a Centra

Současně byli členové Průmyslové rady požádáni, aby kdykoliv zasílali náměty na další možnosti spolupráce, vycházející z jejich pohledu.

6.    Přítomný rektor UTB ve Zlíně podal informaci o národních i mezinárodních projektech, řešených za posledních 5 let pracovníky FAI.

7.    Ke všem předchozím bodům proběhla diskuse členů Průmyslové rady.

8.    Členové PR FAI byli požádáni o souhlas se zveřejněním jejich jmen na www stránkách FAI. Všichni přítomní členové souhlasili.

9.    Všechny přednesené informace jsou k dispozici na odkazu

 

 

Zlín 14. 2. 202

Zapsal: Vladimír Vašek – proděkan pro spolupráci s průmyslem

Fotografie

Zasedání průmyslové rady UTB FAI Zasedání průmyslové rady UTB FAI Zasedání průmyslové rady UTB FAI Zasedání průmyslové rady UTB FAI

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování