Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Prohlášení ASSA ABLOY_27_9_2022 _ narušování duševního vlastnictví

Vážení členové AZKS,

byl jsem požádán naším členem - Partnerskou firmou, ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., o zveřejnění prohlášní týkajícího se narušování duševního vlastnictví.

Prezident AZKS

Ing. Ladislav Kratochvil

 

 

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o znepokojivé situaci na zámečnickém
trhu, ke které došlo v průběhu posledních několika týdnů a která zásadním
způsobem poškozuje nejen společnost ASSA ABLOY, ale nás všechny, kteří se
v zámečnickém oboru pohybujeme.

Máme k dispozici důkazy svědčící o tom, že na trh byly a jsou uváděny kopie
originálních systémových klíčů FAB společnosti ASSA ABLOY, které jsou
předmětem ochrany. Je všeobecně známo, že ASSA ABLOY je vlastníkem desítek
patentů a užitných vzorů, chránících technická řešení.

Chtěli bychom Vás v tomto kontextu informovat, že osoby, které uvádí neoriginální
klíče / polotovary klíčů FAB na trh, se dopouští nezákonného jednání spočívajícího
v porušení patentových práv a práv vyplývajících z užitných vzorů společnosti
ASSA ABLOY a rovněž v porušení zákazu nekalé soutěže.

Shora uvedené jednání je postižitelné nejen dle norem civilního, ale i trestního
práva, a osoby, které se ho dopouští se vystavují riziku žaloby či dokonce trestního
stíhání. Následky porušení patentových práv a nekalosoutěžního jednání pak mohou
spočívat nejen v soudem uložené povinnosti zdržet se nezákonného jednání, ale
zejména zaplatit poškozené osobě vysoké sumy za způsobenou újmu. Tato suma
zahrnuje náklady na výrobu a výměnu napadených systémů, stejně tak jako na další
újmu způsobenou prokazatelně porušením patentových práv.

V této souvislosti se tak obracíme právě na Vás, naše obchodní partnery, a žádáme,
abyste v případě, že se stanete svědky shora uvedeného protiprávního jednání,
kontaktovali naši telefonní linku zřízenou právě pro tuto situaci

na telefonním čísle: +420226806262
Zásah do patentové ochrany nebo do práv k užitnému vzoru a do systému
generálního hlavního klíče kteréhokoli výrobce považujeme za neetický krok,
který v rámci férové soutěže nemá obdoby a který poškozuje celý náš
zámečnický trh.

ASSA ABLOY je tak připravena s Vaší podporou bránit své duševní vlastnictví
proti všem porušovatelům a podniknout veškeré kroky nutné k ochraně svých práv,
jakož i zámečnického oboru jako takového.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů, nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném
čísle.

Věříme, že se nám to s Vaší pomocí podaří.

 

Pavel Jirásek
Jednatel
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Fotografie

Prohlášení ASSA ABLOY_27_9_2022 _ narušování duševního vlastnictví

Soubory

název velikost popis typ
prohlášení 330.16 KB pdf

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování