Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

profese Zámkař

Co byste měli vědět o profesi „Zámkař“

Národní soustava povolání charakterizuje specializaci Zámkař jako činnost spojenou s návrhy klíčového hospodářství, jeho výrobu, montáž a údržbu a provádění nouzového otevírání mechanických zámkových systémů. Zařazení této specializace je následné:

Odborný směr:

Ochrana majetku, osob a zdraví

Odborný podsměr:

technické bezpečnostní služby

Nadřazené povolání:

Technik mechanických zábran

 

Co musí „Zámkař“ ovládat a umět

  • Čtení a použití technických podkladů, konstrukčních a výrobních výkresů.
  • Návrh, výpočet a rozšíření uzamykacího systému generálního a hlavního klíče.
  • Správa, údržba, revize, opravy zámků a klíčů v systému generálního a hlavního klíče.
  • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu a montáž jednoduchých kovodělných výrobků.
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků, pomůcek a metod k výrobě, montáži, opravám a servisu zámků a klíčů.
  • Montáž, opravy, servis mechanických a elektromechanických zámků včetně trezorových.
  • Otevírání mechanických zábranných systémů, tj. zámků z obecných kovů, visacích zámků, cylindrických vložek, bezpečnostních zámkových systémů, úschovných objektů a automobilů.

Z těchto požadavků je zřejmé, že hlavní činností, kterou Zámkař provozuje v soukromém sektoru je:

·         Nouzové otevírání bezpečnostních dveří, mříží, oken a žaluzií.

·         Nouzové otevírání automobilů a jejich mechanických zábran.

·         Opravy, údržba a servis úschovných objektů.

·         Výroba a montáž systémů hlavního a generálního klíče vč. sjednocování systémů cylindrických vložek, visacích zámků atd.

·         Nouzové otevírání úschovných objektů.

·         Montáž a oprava bezpečnostních uzamykacích systémů a zámků.

·         Výroba klíčů všeho druhu - obyčejné, dozické, motýlkové, trezorové, autoklíče atd.

·         Výroba jednoduchých kovodělných součástek a pomůcek.

Ve veřejném sektoru je to především:

·         Opravy trezorových mechanizmů, opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů, otevírání pokladen, trezorů, pancéřových skříní a komor všech typů.

·         Samostatné údržbářské zámečnické práce, například opravy a výměny zámků nebo vložek všech druhů, výroba, úpravy a opravy klíčů. Opravy a údržba kovových částí nábytku. Zámečnické opravy u zavírání oken, ventilací, fázových žaluzií apod.

 

Kvalifikační požadavky

Pro profesi Zámkař je nejvhodnějším školním vzděláním střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba nebo strojní mechanik. Vhodné jsou také střední odborná vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce nebo s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběcí práce.

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Kvalifikační standard pro profesi Zámkař (kód: 69-038-H) je v platnosti od 7. 5. 2014. Podrobnosti je možné získat na webových stránkách Národního pedagogického institutu České republiky (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-656-Zamkar).

Autorizované osoby, pro složení zkoušky jsou:

·         Locksmith Service s.r.o., Luční 857, Sokolov

·         Hospodářská komora České republiky, Na Florenci 2116/15, Praha

Kvalifikační standard zahrnuje tyto odborné způsobilosti:

·         Orientace v technické dokumentaci pro výrobu a montáž bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků.

·         Orientace v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů.

·         Navrhování systému mechanického zabezpečení objektu.

·         Montáž a oprava zámků.

·         Navrhování, výroba a montáž systému generálního a hlavního klíče.

·         Výroba všech druhů klíčů.

·         Otevírání bezpečnostních cylindrických vložek, zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů.

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

·         Asociace Grémium Alarm

·         Cech mechanických zabezpečovacích systémů

·         TREZOR TEST, s. r. o.

·         TREZOR, s. r. o.

·         S-LOCKS, s. r. o.

·         EG-LINE, a. s.

·         Ing. Karel Dolejš – IDK zámečnictví

·         Zámečnictví Václav Čapek

·         AD SECURITY, s. r. o.

·         LIBRAX, s. r. o.

Ing. Ladislav Kratochvil

Prezident AZKS

zástupce autorizované osoby pro kvalifikaci Zámkař

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování