Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

V. Dlouhý: Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (12.11.2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

v dnešním sdělení naleznete informace k aktuální legislativě, naše stanoviska i aktivity na pomoc krizí zasažených podnikatelů. Součástí je proto také přehled požadavků na vládu, kterými chce Hospodářská komora nadále pomáhat podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem.

·      Vládana své pondělní (9. listopadu) schůzi schválila několik opatření souvisejících s koronavirovou krizí. Z hlediska podnikatelů je zajímavé a může být pro některé z vás i významné zejména schválení:

o  Návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která by měla umožnit, aby zdravotní pojišťovny mohly z prostředků svého základního fondu hradit hromadné antigenní testy a náklady na jejich distribuci přímo distributorovi testů, který je dodává vybraným poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb. Kompletní návrh je ZDE.

o  Návrhu novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jejímž cílem je zajistit, aby i v případě omezení výuky za mimořádných situací mohly vysoké školy vykonávat svoji primární funkci. Kompletní návrh je ZDE.

o  Novely nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, kterou se zvyšuje maximální počet vojáků povolaných k výkonu těchto pomocných prací. Kompletní návrh je ZDE.

Vláda rovněž rozhodla, že Správa státních hmotných rezerv nakoupí ze zahraničí 45 milionů kusů tzv. vyšetřovacích rukavic, žádný český výrobce totiž tyto ochranné pomůcky nenabízí.

Vláda se rovněž zabývala výzvou odborů, aby zajistila volno i v pondělí 16. listopadu, tedy bezprostředně po víkendu a před státním svátkem. Naštěstí konstatovala, že neexistuje žádná legální forma, jakým způsobem by to operativně mohl stát nařídit nebo umožnit. Ke krajně populistickému odborářskému námětu jsme se kriticky vyjádřili v tiskové zprávě ZDE.

·      Poslanecká sněmovna definitivě schválilazákon o kompenzačním bonusu, který jí byl vrácen Senátem. 10. listopadu setrvala u svého znění, o kterém jsem Vás předběžně informoval již v předchozím sdělení. Detailnější informaci naleznete ZDE.

Dovolím si zdůraznit, že opětovné, adresnější zavedení kompenzačního bonusu pro OSVČ a malé s.r.o. bylo jedním z požadavků Hospodářské komory.

Poslanecká sněmovna 10. listopadu definitivně potvrdila i novelu zákona č. 191/2020 Sb., tzv.lex covid, jejímž cílem je kromě jiného poskytnout ochranu dlužníkům, kteří jsou v insolvenci, prostřednictvím tzv. mimořádného moratoria, a dlužníkům, kteří by měli povinnost podat na sebe insolvenční návrh v důsledku ekonomických dopadů epidemie. Podle schváleného zákona bude možné požádat o moratorium až do konce června 2021 a stejně tak dlužníci nebudou mít povinnost na sebe podat insolvenční návrh až do 30. 6. 2021. Do konce ledna 2021 budou rovněž až na výjimky pozastaveny exekuce movitých i nemovitých věcí.

Oba zákony budou po podpisu prezidenta ČR publikovány ve Sbírce zákonů.

·      Velmi pozitivně jsem přijal informaci ze středeční společné tiskové konference ministra školství R. Plagy a ministra zdravotnictví J. Blatného v Poslanecké sněmovně. Totiž že se žáci prvních a druhých tříd základních škol, kteří mají nyní kvůli epidemii koronaviru stejně jako ostatní děti výuku na dálku, vrátí do lavic ve středu 18. listopadu. A speciální základní školy pro handicapované se příští středu otevřou pro všechny ročníky.

·      Hospodářská komora nadále zpřesňuje a precizuje požadavky na vládu, kterými chce pomoci podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem. Jejich aktuální podobu si můžete prohlédnout ZDE. Současně vás chci ujistit, že vnímáme i další podněty z členské sítě, které předáváme a komunikujeme směrem k příslušným resortům.

·      Přestože se nám podařilo získat vládní návrh rozhodovací matice možných opatření a dopadů na poslední chvíli, jsme rádi, že jsme měli možnost ho konzultovat s představiteli našich začleněných živnostenských společenstev. Považujeme za zásadní, aby takovéto návrhy byly předem diskutovány s těmi, kterým takové opatření provozovny uzavře nebo výrazně omezí jejich podnikání. Na základě doručených podnětů jsme sestavili soubor připomínek, o kterých dále jednáme s Ministerstvem zdravotnictví. Všem, kteří se do připomínkování v šibeničním termínu jakkoliv zapojili, patří velké poděkování.

·      Vzhledem k opakovaným dotazům týkajícím se prodlení se splněním smluvních závazků jsme pro vás zpracovali doporučení, jak se zachovat v případě, že se z důvodu epidemie dostanete do prodlení se splněním svých závazků. Celou příručku naleznete ZDE.

Hospodářská komora iniciovala také větší shovívavost státních subjektů při uplatňování pokut za nedodržení termínů zakázek v dopise premiérovi Andreji Babišovi. Znění dopisu najdete ZDE.

Další užitečné příručky „Jak na to“ můžete nalézt ZDE.

·      HK ČR dlouhodobě upozorňovala na to, aby zaměstnavatelé řešili přechod svých zaměstnanců z krátkodobých víz na dlouhodobá v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, protože hrozí riziko, že nebude již třetí prodloužení krátkodobých víz reálné a držitelé krátkodobých schengenských víz budou muset opustit území ČR nejpozději dne 16. listopadu 2020. Věřím, že by situaci také prospěla intenzivnější komunikace vlády směrem k podnikatelské veřejnosti. Vzhledem k této skutečnosti očekávám navýšení příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza na Ukrajině na nejvyšší možnou kapacitu 800 osob denně. Dále si Vás dovoluji ujistit, že vízová agenda pro příjem žádostí o vyřízení dlouhodobých titulů ve Lvově na Ukrajině, je plně funkční a termíny žadatelům se stanovují v horizontu 3 týdnů. Proto apeluji na využití této možnosti k získání pracovníků na dlouhodobé pracovní vízum  v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec Ukrajina. Zde Vám nabízím maximální součinnost a spolupráci kolegů, kteří Vám budou k dispozici při úspěšném vyřízení žádostí vašich budoucích zaměstnanců. Více informací k zařazení do programu naleznete ZDE.

·      Jsme si vědomi, že řada z vás má problémy s termíny zkoušek z profesních kvalifikací, které nelze v době omezení volného pohybu kvůli koronaviru podřadit pod žádnou z vyhlášených výjimek. Přitom právě příslušné profesní zkoušky nutně potřebuje ke své odborné podnikatelské činnosti. Hospodářská komora proto v dopise vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi navrhuje prodloužení platnosti profesních kvalifikací po celou dobu nouzového stavu plus 6 měsíců. Podobnou praxi již stát uplatnil např. v případě pracovně lékařských prohlídek nebo daňových povinností. Domnívám se, že je tento krok nezbytný mj. pro bezproblémový chod kritické infrastruktury a dalších důležitých oborů.Kompletní znění dopisu vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi k dispozici ZDE.

·      Děkujeme všem, že své dotazy či podněty směřují výhradně přes poradnu pro podnikatele, kterou Hospodářská komora a NEWPS provozuje spolu s 12 partnerskými advokátními kancelářemi. Jejich řady rozšířila tento týden advokátní kancelář ROWAN LEGAL. Zároveň chceme upozornit na další užitečné informace a rady k současné situaci, které advokátní kanceláře uveřejňují na našich webových stránkách. Na základě obdržených ohlasů je patrné, že naše poradenství je vnímáno jako užitečný pomocník při řešení problémů vyplývajících ze současné složité a mnohdy nepřehledné situace.

·      Rád bych připomněl, že na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1110 o přijetí krizového opatření se opětovně zavádí možnost zasílání poštovních datových zpráv pro všechny uživatele datových schránek zdarma. Toto opatření nabylo platnosti dne 2. listopadu 2020 a bude trvat po celou dobu nouzového stavu.Tato forma komunikace plně a spolehlivě nahrazuje běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo firmami. Poštovní datové zprávy však nesmí být využívány pro odesílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení.

·      S platností od 9. 11. 2020 byl zveřejněn aktualizovaný cestovatelský semafor, ve kterém jsou země rozřazeny do třech barev – zelené, oranžové a červené z hlediska nákazy onemocnění COVID-19. Veškeré informace naleznete ZDE.

·      Dnes 12. 11. 2020 vám byla rozeslána anketa k dopadům druhé vlny koronavirové epidemie na vaši firmu. Budeme vám vděční za zpětnou vazbu, kterou využijeme v dalších jednání s vládou a příslušnými úřady.

·      Na webové stránky komory jsme umístili tiskovou zprávu České komory fitness k ekonomickým dopadům lockdownu kvůli epidemii COVID-19 na fitness sektor.

·      Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či na facebookovém profilu Hospodářské komory ČR.

·      Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz.

 

Přeji mnoho sil a pevné zdraví.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz


Fotografie

V. Dlouhý: Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR  (12.11.2020)

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování