Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

V. Dlouhý: Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (21.10.2020)

Vážení členové AZKS,

dovoluji si vám poskytnou zatím platná opatření vlády, ze kterých je udělena vyjimka na:

zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost.

Prosím sledujte informace na našich webových stránkých, aby se kvám dodtávaly platné informace.

 

Ing. Kratochvil

prezident AZKS

 

Vážení členové Hospodářské komory,

bohužel se naplnil černý scénář podnikatelů hlavně ve službách, kteří se již od srpna obávali hlavně toho, že vláda přikročí k sektorovému uzavírání tuzemského hospodářství. Zákaz prodeje maloobchodu a poskytování služeb v provozovnách od zítřka vypne velkou část ekonomiky. Jakkoli vláda deklaruje pomoc uzavřeným provozovnám prostřednictvím operativních dotačních programů, nově ohlášené vládní kroky s jistotou velmi negativně zasáhnou celé hospodářství, tedy i provozy, které vláda neuzavřela.

 

·      Vládadnes (21. 10. 2020) na svém mimořádném jednání přijala řadu omezujících opatření ve stavu nouze. Opatření směřují k zákazu volného pohybu osob a omezení prodeje v maloobchodě a poskytování služeb od 22. 10. 2020 (6:00 hod.) do 3. 11. 2020. Zároveň přislíbila poskytnutí podpory pro zasažené firmy i jednotlivce.

 

Zákaz maloobchodu a provozování služeb se nevztahuje např. na:

o  prodejny potravin a drogistického zboží,

o  prodejny pohonných hmot,

o  prodejny paliv,

o  lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

o  prodejny malých domácích zvířat,

o  prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

o  prodejny novin a časopisů a tabákových výrobků,

o  prádelny a čistírny

o  provozovny servisu a oprav silničních vozidel.

Další důležité informace i kompletní výčet výjimek naleznete ZDE.

 

Ze zákazu volného pohybu osob jsou výjimky např. pro

o  cesty do a ze zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti

o  nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,

o  cesty nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých,

o  zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

o  cesty do a ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče

o  cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých

Všechny výjimky a přesný text zákazu volného pohybu osob naleznete ZDE.

 

·      Co se týče kompenzací, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček informoval, že vláda rozhodla o rozšíření programu COVID – nájemné i na provozy, které budou uzavřeny od zítřejšího dne. Podmínky programu a žádost můžete nalézt ZDE. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na www.mpo.cz. Podpora bude poskytována za období červenec, srpen a září 2020.

Výše podpory činí 50 % nájemného za celé období. Není třeba jakákoli součinnost pronajímatele (poskytnutí jakékoli slevy na nájemném není požadováno).

·      Vládataké mj. v pondělí 19. října schválila návrh novely zákona č. 191/2020 Sb. tzv. lex covid, jehož cílem je kromě jiného poskytnout ochranu dlužníkům, kteří jsou v insolvenci prostřednictvím, tzv. mimořádného moratoria a dlužníkům, kteří by měli povinnost podat na sebe insolvenční návrh v důsledku ekonomických dopadů epidemie. Návrh předpokládá, že o moratorium bude možné požádat až do konce června 2021 a stejně tak dlužníci nebudou mít povinnost na sebe podat insolvenční návrh až do 30. 6. 2021. Návrh nyní musí projednat Parlament ČR. O konečném znění celého zákona vás budeme informovat.

·      Dnes také zasedala Poslanecká sněmovna a ve stavu legislativní nouze projednávala několik zákonů souvisejících s opatřeními přijatými vládou proti šíření Covid-19. Jednalo se o:

Návrh zákona o poskytování ošetřovného, jehož cílem je poskytovat ošetřovné po celou dobu, kdy děti nebudou moci chodit do školy.

Návrh zákona o opatřeních v oblasti kulturních akcí, který umožní pořadateli odložit vrácení vstupného na zrušené akce.

Návrh zákona o kompenzačním bonusu, jakožto opětovné zavedení podpory ve výši 500,- Kč na den pro OSVČ a další osoby.

Návrh zákona o opatřeních v oblasti EET, který by odložil povinnosti elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022.

Návrh zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů ČMZRB, jehož předmětem je prodloužení poskytování státní záruky za úvěry poskytnuté v rámci programu COVID III v návaznosti na změny umožněné Evropskou komisí.

Po ukončení celého legislativního procesu vás budeme o finální podobě zákonů informovat.

·      V návaznosti na dnes vyhlášená nová restriktivní opatření vlády k zamezení šíření COVID 19, která začnou platit od zítřejších 6:00 hod., vás chci ujistit, že Hospodářská komora bude i nadále poskytovat služby kanceláří jednotlivých hospodářských komor, včetně kontaktních míst mýta. S ohledem na maximální omezení přímého kontaktu doporučujeme našim klientům, pokud je to možné (certifikáty, karnety ATA), volit korespondenční cestu.

·      Na webové stránky komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev. Mezi nové příspěvky patří vyjádření Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k programu COVID cestovní ruch.

·      Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz a na www.komoraplus.cz.

Zajímavé informace pro živnostníky publikuje také Deník.cz.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Fotografie

V. Dlouhý: Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (21.10.2020)

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování