Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (30.4.2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

·         Senát ve středu schválil a prezident dnes podepsal několik zákonů projednaných v urychleném procesu legislativní nouze. Mezi nimi je i zvýšení výše ošetřovného na 80 % průměrného výdělku, a to zpětně od 1. dubna, poskytnutí stopadesátimiliardové státní záruky na zajištění dluhů ČMZRB nebo posunutí  termínu pro doprodej cigaret se starým kolkem a termínu konečného stažení cigaret z trhu. Senát naopak vrátil zpět do sněmovny novelu zákona o kompenzačním bonusu se svými změnami – prodloužení období pro výplatu bonusu akceptoval, avšak opětovně požaduje postupné zvyšování denní sazby bonusu pro OSVČ ze standardní výše 500 Kč – v květnu na 700 Kč a v červnu na 900 Kč. Zda to nakonec bude standardních 500 Kč nebo více znovu rozhodnou poslanci ve sněmovně. Jak jsem psal v předchozích aktualitách, vláda chystá obdobu kompenzačního bonusu určeného OSVČ také pro společníky a jednatele malých společností s ručením omezeným. Původně zvažované řešení prostřednictvím nařízení vlády, které měla schválit vláda na své dnešní schůzi, bylo i pod tlakem HK ČR a zejména našeho začleněného Svazu obchodu a cestovního ruchu přepracováno do podoby zákona, jímž se bude vláda zaobírat po víkendu. Zdá se také, že po týdnech přešlapování vláda nakonec vyhoví požadavku HK ČR a dalších organizací zaměstnavatelů a schválí tzv. režim C jako doplněk ke stávajícímu programu Antivirus. Příspěvek v rámci tohoto doplňkového režimu by měl náležet zaměstnavateli na mzdu za každého zaměstnance, který bez omezení pracuje, přičemž u tohoto zaměstnavatele došlo k poklesu tržeb o 30 %.

·         Jak asi víte, Hospodářská komora ČR už několik let poskytuje záštitu projektu Zákon roku. Jako reprezentanti podnikatelů napříč odvětvími i velikostní strukturou jsme přesvědčeni o užitečnosti soutěže. V letošním ročníku, jehož výsledky byly vyhlášeny právě včera, je mé zadostiučinění o to větší, že se na prvních dvou místech umístily zákony nominované HK ČR. Vítězný zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů je převratnou změnou v přístupu k legislativnímu rámci digitalizace. Tento zákon vytváří podmínky pro urychlené dokončení propojeného datového fondu veřejné správy a pro zahájení plošného povinného sdílení jednou pořízených dat o každém podnikateli, a to všemi oprávněnými úřady. Velmi si považuji, že proti návrhu vítězného zákona nehlasoval ani jeden poslanec, ani jeden senátor. I zákon č. 277/2019 Sb., který se umístil na 2. místě, je v jistém smyslu revolucí, protože zásadním způsobem zpřehledňuje náš právní řád. Zavedení jednotných dnů právní účinnosti (vždy k 1. lednu nebo k 1. červenci) i obligatorních seznamů povinností, které z každého navrhovaného právního předpisu vyplývají povinným subjektům, nepochybně přispěje mimo jiné ke zlepšení právního vědomí podnikatelů. 

·         Hospodářská komora již dále nemohla přehlížet postoj Ministerstva vnitra vůči českým výrobcům ochranných pomůcek. Na základě nepříznivých výstupů pro české výrobce z pracovní skupiny pro koordinaci opatření pro domácí výrobce, jejímž cílem je podpora tuzemských firem, respektive nastavení obchodního modelu mezi státem a českými výrobci ochranných prostředků, se HK ČR společně se SPD a AMSP rozhodla otevřeným dopisem a tiskovou zprávou vyzvat předsedu vlády k rychlé nápravě. HK ČR je potěšena pružnou reakcí MV ve spolupráci s MPO ve věci rozhodnutí uzavření osmi smluv k zajištění nejrůznějšího ochranného sortimentu. MV navíc vypíšepodle zákona o veřejných zakázkách tendry na rámcovou smlouvu na dodávku ochranných pomůcek po skončení nouzového stavu pro své složky s možností přihlášení českých výrobců (jednotlivé odkazy na výzvy VZ pro ochranné pomůcky jsou k dispozici zde). Přestože se nejedná o centrální řešení v rámci zajištění ochranných prostředků, HK ČR vnímá tento krok pozitivně s příslibem k pokračování pro jednání k centrálnímu řešení.

·         Dnes jsme na základě ankety, která proběhla v minulém týdnu, publikovali první výstupy. Ze šetření mezi 796 živnostníky a podniky vyplynulo, že opatření vlády na podporu ekonomiky jsou veřejnosti srozumitelná. Na druhou stranu se většina občanů včetně podnikatelů obává, že jim nepomohou. Celou tiskovou zprávu na dané téma si můžete přečíst zde.

·         V souvislosti s přijatými vládními opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 Hospodářská komora již realizovala celou řadu konkrétních kroků, aby pomohla podnikatelům lépe čelit důsledkům nouzového stavu. O jednotlivých aktivitách vás pravidelně informuji prostřednictvím těchto sdělení. Domnívám se však, že po uplynutí téměř dvou měsíců, není od věci si všechny aktivity připomenout. Pro zjednodušení jsme pro vás zpracovali krátký souhrn, který naleznete v příloze.

·      Již od počátku nouzového stavu provozuje Hospodářská komora ČR mimořádnou a bezplatnou poradnu pro podnikatele. Poradna je provozována v rámci našeho Právního elektronického systému (PES - https://pespropodnikatele.cz/). Do této chvíle jsme zpracovali již více než 2500 dotazů a podnětů. Je mi velkým potěšením vám sdělit, že tato naše aktivita se setkala s výrazně kladným ohlasem. Vážím si vaší důvěry a jsem rád, že vám je Hospodářská komora nápomocna.

Rád bych při této příležitosti ocenil usilovnou práci odborných kapacit nejen z řad zaměstnanců Úřadu HK ČR, ale také spolupracujících advokátních kanceláří a poradenských společností. Jmenovitě se jedná o: HAVEL & PARTNERS; PRK Partners; ROWAN LEGAL; MELKUS KEJLA & PARTNERS; FRANK BOLD; ARROWS; VIA IURIS; Becker & Poliakoff; AK VINDICTA; Ernst & Young; AK NĚMEC, BLÁHA & NAVRÁTILOVÁ; AK FELIX a spol. a našeho strategického technologického partnera -  společnost NEWPS.CZ s.r.o.

Smyslem celé akce je, aby měli podnikatelé v této nelehké době aktuální informace a místo, kam mohou směřovat své dotazy a podněty související s koronavirovou pandemií. Provoz této mimořádné poradny bude trvat až do konce nouzového stavu, tedy do 17. května 2020.

I po uplynutí nouzového stavu a ukončení mimořádné poradny jsme připraveni vám pomoci v orientaci vládních opatření např. prostřednictvím chatbotu, který dokáže v rekordním čase odpovědět většinu vašich dotazů. „Chatbot Komorník“ je vám k dispozici jak na našich webových stránkách, tak také na našich facebookových stránkách.

·      S ohledem na pozitivní zpětnou vazbu od firem, které již vystavené osvědčení o zásahu vyšší moci uplatnily, nabízíme nadále tuto pomoc podnikatelům s 50 % slevou. V rámci této služby je možné využít osobní konzultace odborného pracovníka na HK ČR. Více informací můžete nalézt zde.

·      S radostí si vás dovoluji informovat o změně možnosti podání dokladů k ověření a následného osobního vyzvednutí v rámci služeb Klientského centra HK ČR (Praha, Florentinum). Od pondělí 4. května 2020 můžete znovu využít prezenčního způsobu podání dokladů k ověření, které bylo pozastaveno v průběhu března z bezpečnostních důvodů. Pracovnice jsou připravené Vám pomoci v úředních hodinách, které jsou k dispozici zde. V případě zájmu je možné pokračovat v korespondenčním vyřízení. Od května můžete v Klientském centru, ale i na všech ostatních kontaktních místech veřejné správy HK ČR (komorových Czech POINTECH), získat výpis o všech elektronických receptech vydaných osobě žadatele za určité kalendářní období, tzv. "Výpis z lékového záznamu pacienta". O tento výpis může požádat buď žadatel, nebo zmocněnec na základě plné moci. Cena výpisu je 90,-Kč za první stranu, 50,- Kč za druhou a každou další stranu. Kompletní přehled služeb komorových Czech POINTů naleznete zde.

·         Mé uznání mají i všechny krajské a okresní hospodářské komory i živnostenská společenstva za jejich aktivní přístup při pomoci podnikatelům. Velmi pozitivně vnímám činnosti jako např. poskytování informací a poradenského servisu, aktivní jednání s územně samosprávnými celky, součinnost při zabezpečování a rozvozu osobních ochranných pomůcek a prostředků a mnoho dalších užitečných aktivit.

 

Věřím, že se nám podařilo pomoci vám lépe se orientovat v záplavě informací a mnohdy nepřehledných výstupech z dílen jednotlivých ministerstev. Domnívám se však, že si všichni přejeme návrat k běžnému životu. Přestože k tomu ještě povede dlouhá cesta, tak cítím, že je na místě utlumit frekvenci mých sdělení. To ale neznamená, že nezůstaneme v kontaktu. I nadále můžete počítat s tím, že vám budu každý týden zasílat naše analýzy a poskytovat informační servis, neboť dle vašich reakcí vím, že tento servis vnímáte jako přínosný a užitečný. V čem naopak nehodlám polevovat, jsou jednání s vládními představiteli na podporu podnikatelů a živnostníků. Výstupy z těchto jednání a další důležité informace můžete nadále sledovat na stránkách Hospodářské komory.

 

Děkuji za vaši přízeň a přeji vám – pokud možno – klidný prodloužený víkend.

 

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Fotografie

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (30.4.2020)

Soubory

název velikost popis typ
Příloha 433.3 KB pdf

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování