Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (22.4.2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Výstupy z jednání poslanecké sněmovny:

·         Bohužel musím konstatovat, že Poslanecká sněmovna dnes setrvala u svých znění zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.

Obatyto zákony s dlouhými názvy regulují ne/placení nájemného v době mimořádných opatření a v uplynulých dnech jsme o nich jak na komorových webových stránkách, tak v mých pravidelných zprávách psali.

Nájemcům bude umožněno odložit nájemné o 4 měsíce(do 31. 7.) v případě bytů ao 3 měsíce (do 30. 6.) v případě prostor sloužících k podnikání. Pokud nájemce doloží, že není v souvislosti s koronavirovou epidemií schopen splácet, nesmí dostat do 31. 12. 2020 výpověď z důvodu dlužného nájemného.

Poslanecká sněmovnatak odmítla senátní úpravy, které v obou případech zahrnovaly zejména ručení státu ve výši 80 % dlužného nájemného. Rozumím potřebě řešit složitou situaci nájemců a nechci ji zlehčovat, nicméně sněmovna opakovaně hodila přes palubu legitimní zájmy pronajímatelů. Tak trochu symbolicky v den 150. výročí narození Lenina. Zákony jdou nyní na podpis k panu prezidentovi a s největší pravděpodobností se v nejbližších dnech stanou součástí našeho právního řádu. Může se stát, že jen velmi dočasnou – pokud by oba zákony musely čelit ústavní stížnosti a neustály by ji. Pragmatickým východiskem z nenormální situace by mohlo být, kdyby vláda aktuálně schválenou zákonnou úpravu doplnila přijetím zvláštních státních kompenzačních programů pro nájemce a pronajímatele.

Poněkud překvapivě dopadlo hlasování o návrhu novely daňového řádu, kterou se svými změnami senát rovněž vrátil do sněmovny. Mezi poslanci se ale nepodařilo nalézt potřebný počet hlasů ani pro senátní, ani pro vlastní sněmovní verzi zákona. Novela daňového řádu na rozdíl od předchozích zákonů procházela standardním, nikoliv urychleným legislativním procesem. Na jedné straně je absence nové právní úpravy škoda, protože podnikatelé pozitivně vnímali dlouho slibovaný pokrok v digitalizaci správy daní i možnost vrácení nadměrných odpočtů na DPH po částech, na druhé straně byli ovšem rozčarovaní z toho, že se nedaří prosadit do zákona ustanovení, která finanční správu odradí od případného šikanózního jednání vůči podnikatelům, a zejména z nepřiměřenosti obecného prodloužení lhůty pro vrácení odpočtů z 30 na 45 dní, což považuji za krajně necitlivé právě nyní v době koronavirových potíží řady firem s cash-flow. Nová, a doufám, že více konsensuální, novela daňového řádu tak bude muset znovu projít celým legislativním procesem.

·         Patrně jste již v mediích zaznamenalivýstupy z tiskové konference, kterou pořádala Hospodářská komora spolu s partnerskými organizacemi. Během ní jsme upozornili, že pokud nedojde ke koncepční změně, významná hospodářská odvětví budou v příštích týdnech čelit při rozvolňování ekonomiky významným problémům a neodůvodněné diskriminaci. Vláda by proto měla umožnit rychlejší otevření gastronomických provozů, ubytovacích služeb nebo nákupních center. Celý záznam konference můžete zhlédnout zde.

  • Na webové stránky komory jsme publikovali tiskovou zprávuSdružení automobilového průmyslu AutoSAP k poklesu výroby motorových vozidel.

Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO i týmu epidemiologů.

  • Na komorových stránkách si můžete také přečíst tiskovou zprávuJihočeské hospodářské komory, která mj. shrnuje nové výzvy pro firmy, které v reakci na současnou situaci transformovaly svou výrobu.
  • Máme pro vás 6 tipů na užitečné on-line webináře od Hospodářské komory. Přizpůsobili jsme se vládním omezením a už od března nabízíme vzdělávací on-line. 3 webináře už máme úspěšně za sebou a dalších 6 je jich vypsaných.  Najdete mezi nimi třeba Jak motivovat zaměstnance v době krize, Jak vyzrát na PPC reklamu na Google a Seznamu, Zaměstnávání cizinců v době nouzového stavu nebo zdarma webinář Právní minimum pro podnikatele. Podívejte se na jednotlivé akce přímo na www.komora.cz/kurzy.
  • Od čtvrtečního rána budete moci na webuzhlédnout nový video rozhovor, ve kterém reaguji aktuální události. Za zpracování a výrobu videa děkuji studiu 4movie.
  • V přílozenajdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Fotografie

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (22.4.2020)

Soubory

název velikost popis typ
Příloha 156.83 KB pdf

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování