Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (6.4.2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

·         Hospodářská komorapřed zahájením plenárních schůzí poslanecké sněmovny pravidelně zasílá poslancům doporučení ohledně hlasování o zákonech, které podstatným způsobem regulují podnikatelské prostředí. Ve stavu legislativní nouze bude zítra (7. dubna) sněmovna jednat o řadě vládních návrhů předkládaných v souvislosti s důsledky pandemie. Tentokrát jsme se s ohledem na kritické připomínky z řad členské základny vyjádřili ke dvěma návrhům:

·         V případě návrhu zákona o kompenzačním bonusu HK ČR podpoří každou změnu, která podstatně nezvýší administrativu opravňující žadatele o bonus a bude přitom znamenat, že kompenzace bude dostupná širšímu okruhu osob, které jsou opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií zasaženy.

·         Pokud jde o návrh zákona regulující problematiku nájmu prostor sloužících podnikání, máme zásadní výhrady. Rozumíme  snaze vlády pomoci podnikatelům, kteří se mohou z důvodu aktuální situace dostat do finančních obtíží, avšak způsob, jakým je pomoc zamýšlena bude mít relativně kladný dopad pouze na ty podnikatele, kteří se nacházejí v pozici nájemců. Situaci podnikatelů, kteří prostory pronajímají, může návrh ve vládou navrhovaném znění fakticky jen zhoršit, protože na jejich cash-flow návrh bez jakékoli kompenzace přenáší nároky vzniklé situace. Ovšem i pomoc zamýšlená podnikatelům – nájemcům je diskutabilní: ve skutečnosti se jejich problém jen odsouvá v čase a dluhy se návrhem případně jen navyšují o možné úročení a sankce související s existencí prodlení s úhradou nájemného. Hospodářská komora proto zastává stanovisko, že by návrh šitý horkou jehlou měla Poslanecká sněmovna korigovat tak, aby pronajímatelé, kteří budou výpadkem v příjmech z nájemného postiženi nejvíc, obdrželi od státu nějakou kompenzaci. Pokud by se nepodařilo nalézt kompromis ohledně zakotvení kompenzací pro pronajímatele a hrozilo by uzákonění návrhu v původní vládní podobě, je lepší úpravu vůbec nepřijímat a po přepracování ji předložit sněmovně k opětovnému projednání. 

  • Na dnešní (6. dubna) schůzi vláda rozhodla, že od úterý 7. dubna umožníznovuotevření provozoven, které sbírají a vykupují suroviny včetně kompostáren, ve čtvrtek pak mohou otevříthobby markety, prodejny stavebnin, železářství a obchody a opravny jízdních kol. Rozšíření výjimek v mimořádném opatření, kterým se zakazuje maloobchodní prodej kvůli zamezení šíření nového typu koronaviru, však doprovodí plošně přísnější požadavky na hygienu.

Vláda rovněž schválila návrh legislativní úpravy, kterou vyjde vstříc jednou z nejvíce zasažených oborů podnikání – cestovnímu ruchu. Tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s odjezdem do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. S určitými výjimkami jen pokud klienti poukaz do 31. srpna příštího roku poukaz nevyčerpají, cestovní kanceláře jim budou muset vrátit peníze.

  • Společně se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací hotelů a restauracíjsme předložili předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení v České republice.Současně jsme deklarovali, že jsme připraveni zapojit se do prací na harmonogramu otevírání jednotlivých segmentů obchodu a služeb a zároveň nastavit a zavést přísná hygienická a epidemiologická opatření tak, aby se minimalizovala rizika přenosu nákazy v nově otevřených provozovnách.

Dále jsme vládu požádali, aby formulovala jasná pravidla, která budou platit pro všechny otevřené obchody i služby a nebudou se chaoticky měnit a doplňovat. Zároveň jsme varovali před přijímáním opatření, která nejsou v denním provozu aplikovatelná či jen způsobují další problémy, jako jsou opatření kalkulující s průměrem osob na m2 plochy, měření teploty lidem při vstupu do prodejen, postupné vpouštění do obchodů, omezování prodejní doby či uzavření prodejen v některé dny v týdnu, neboť všechna tato opatření pouze vytvářejí situace, které jsou v rozporu se snahou zabránit shlukování a prodlužování pobytu v obchodech.

Náš návrh obsahuje tři vlny postupného otevírání obchodů a uvolňování služeb. Jsme připraveni s vládou jednat o dalším zpřesnění i navržených opatřeních. Celý návrh si můžete přečíst zde.

  • PODEJTO ZA MĚ – aneb jak podávat žádosti elektronicky i bez datové schránky

Hospodářská komora dnes spustila ve spolupráci se svými technologickými partnery iniciativu PODEJTO ZA MĚ. Ta umožní živnostníkům a podnikatelům elektronickou formu žádosti či podání vůči úřadům, ale i například vůči bankám. Jedná se nový koncept zjednodušující běžnou praxi, tedy, že právní jednání vede za žadatele zmocněnec. Je zde řada advokátů, účetních, daňových poradců, ale i přátel či rodinných příslušníků, kteří mají datovou schránku a vědí, jak s ní zacházet.

Iniciativa je odpovědí na situaci, kdy se objevuje celá řada nových práv, jež mohou živnostníci či podnikatelé využít, o která však musí žádat. Značná část živnostníků bohužel datovou schránku nemá a musí s těmito žádostmi chodit na úřady. To vše v době, kdy úřady jsou personálně oslabené a je snaha, aby své záležitosti vyřizovali elektronicky, tedy bezkontaktně. Abychom právě těmto opakovaným návštěvám úřadů, frustraci a zklamání předešli, vytvořili jsme PODEJTO ZA MĚ. Více informací naleznete na https://www.komora.cz/podejtozame/.

  • Dnes v poledne byl spuštěn Program Antivirus avizovaným příjmem žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. O náhrady lze žádat prostřednictvím webové aplikace na www.uradprace.cz. Návod Jak, kdy a kde žádat o příspěvek na náhradu mezd jsme doplnili o video návod MPSV, který vás celým procesem provede. Ke zhlédnutí zde.
  • Na webových stránkáchnyní najdete vyhodnocení otázky „Jak byste ohodnotil/a finanční situaci Vaší firmy (s využitím vlastních rezerv a půjček)?“ Celkový obrázek finanční situace firem není v tuto chvíli katastrofický, situace se však dramaticky vyvíjí. Celkem 8 % podnikatelů z řad členů HK ČR odpovědělo, že již nyní nejsou schopni splácet svoje závazky. V cestovním ruchu je takových nesolventních firem 15 % a v restauračních službách 12 %. Březen je schopno zvládnout 29 % respondentů, v dubnu tak bude bez schopnosti splácet již 37 % podnikatelů, což bude dominovým efektem o příjmy připravovat tisíce větších či menších dodavatelů. V květnu nebude moci splácet o dalších 26 % podnikatelů více, tedy 63 % firem již bude mít velké finanční problémy.
  • Dnes jsme na webových stránkách komory umístili stanoviskoČeského svazu pivovarů a sladovenk dopadům nouzového stavu na hospody, restaurace a pivovary. Hospodářská komora zároveň podporuje iniciativuna podporu hospod a restaurací #ZACHRAŇHOSPODU. Iniciátoři výzvy spustili webovou stránku www.zachranhospodu.cz, na které se mohou zapojit hospody a restaurace i jejich zákazníci. Prostřednictvím systému si lidé budou moci koupit poukaz, který pak v hospodě nebo restauraci uplatní poté, co přestanou platit aktuální opatření a hospody znovu otevřou.

Dále jsme publikovali otevřený dopisAsociaceprádelen a čistíren ČRs žádostí o zařazení služeb prádelen do kritické infrastruktury.

Podněty ze strany našich začleněných společenstev pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

  • Na webu můžete nalézt můj nový video rozhovor, ve kterém komentuji návrh podpory pro OSVČ a odkladu splátek bankovních úvěrů. Za zpracování videa děkuji studiu 4movie.
  • Nedávno jsem Vás informoval, že Hospodářská komora se stala partnerem charitativního projektu Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ, který pomáhá především seniorům a těm, co se i ně starají, ale také všem ostatním pracovníkům v první linii. Díky zapojení firem se daří distribuovat zdravotnické potřeby a materiál, např. do Domova sv. Karla Boromejského a Centra následné péče LDN Fakultní nemocnice Motol. Na sobotní díl, ve kterém jsem byl hostem (od 9:50), se můžete podívat na tomto odkazu.
  • V přílozenajdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Fotografie

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (6.4.2020)

Soubory

název velikost popis typ
Příloha 161.64 KB pdf

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování