Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Certifikace a zkoušení MZS a PP

      DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA XXIII.ROČNÍK SEMINÁŘE:

 

      Současný stav certifikace a zkoušení mechanických zábranných a poplachových systémů – požadavky a postupy 2019

      -------------------------------------------

    31. 10. 2019

 

      Místo konání

          Centrum Čertousy s.r.o.

         Bártlova 35/10

         193 00 Praha 9 – Horní Počernice

 

Vážení přátelé,

 

již tradičně pořádá naše společnost podzimní seminář se zaměřením na certifikaci a zkoušení mechanických zábranných systémů (dále jen MZS) a poplachových systémů (dále jen PS), na který si Vás tímto dovolujeme pozvat. Jak již z jeho názvu vyplývá, je zaměřen na současný stav certifikace a zkoušení MZS a PS, ale zejména na další vývoj v tomto oboru.

Hlavním cílem semináře je upřesnění postupů certifikace a zkoušení uvedených komodit podle nových aktualizací ČSN EN a EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17025, ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067 a certifikačního postupu NBÚ.

Velmi rádi bychom ve spolupráci s Vámi vytvořili na semináři takovou atmosféru, aby se stal též společenským setkáním s možností budovat a rozvíjet naše i Vaše vzájemné obchodní vztahy.

Na Vaši účast se těšíme.

 

  Ing. Petr Koktan                                                 Ing. Kamil Maryško

jednatel společnosti                                             jednatel společnosti

 

 

Časový rozvrh semináře

 

09.30 – 10.00        Prezence

10.00 – 10.45        Blok I

10.45 – 11.30        Blok II

11.30 – 12.00       Přestávka, občerstvení

12.00 – 12.30        Blok III

12.30 – 13.00        Diskuse - závěr

                                                        

 

Organizační garant školení: Zdenka FIŠEROVÁ

                                              TREZOR TEST s.r.o.

                                              tel: 284 892 997                                                                                          e-mail: trezortest@trezortest.cz 

          

PROGRAM SEMINÁŘE

 

ZAHÁJENÍ

 

Blok  I –  Postupy certifikace a zkoušení MZS - aktualizace

Ø  Evropské směrnice pro stavební výrobky CPR – upřesnění základních pojmů – definice, značení výrobků značkou CE – harmonizovaná oblast,

Ø  Změny při zkoušení a certifikaci mechanických zábranných systémů a trezorového hospodářství,

Ø  Návaznost na certifikační postup Národního bezpečnostního úřadu.

 

Blok II – Stav normalizace pro MZS – září 2019

Ø  POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KOVÁNÍ v souvislosti s revizí norem řady ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630,

Ø  Návaznost výrobkových norem pro cylindrické vložky, dveřní kování, zadlabací zámky, visací zámky a další,

Ø  ČSN EN 1627:2019 – změny v požadavcích pro jednotlivé RC,

Ø  ČSN EN 1628 až ČSN EN 1630:2019 – změny v postupech zkoušení a požadavcích na vzorky,

Ø  Zámky pro jízdní kola – možnosti zkoušení a certifikace,

Ø  Návrh metodiky hodnocení odolnosti výrobků při bezklíčovém otevírání (BK – picking atd.).

 

Blok  III - Souhrnné informace o změnách pro oblast PS a trezorové

techniky

Ø  Informace o aktuálním stavu norem pro PS – PZTS, probíhajících revizích, plán zavedení nových norem, atd.,

Ø  Informace o aktuálním stavu norem pro trezorové hospodářství,

Ø  Požadavky na dveřní kování pro protipožární dveře a dveře na únikových cestách.

 

Diskuse

 

ZÁVĚR– vyhodnocení semináře – pozvánka na příští seminář

 

         Případné konkrétní dotazy k uvedené problematice, ke zkoušení či certifikaci je možné zaslat předem na uvedenou e-mailovou adresu, za Vaše dotazy a náměty Vám předem děkujeme.

 

Pokyny pro účastníky:

1.Místo konání:   Centrum Čertousy s.r.o.

                            Bártlova 35/10

                            193 00 Praha 9 – Horní Počernice

 

2. Datum konání: 31. října 2019

 

 

3. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 18. října 2019 na adresu       

TREZOR TEST s.r.o.

                                                                    Na Vršku 67

                   250 67 Klecany    

                                                                  e-mail trezortest@trezortest.cz

 

4. Účastnický poplatek činí 1.700,- Kč včetně DPH pro jednoho účastníka.

    Cena zahrnuje studijní materiál a občerstvení.

 

5. V případě potřeby pomůžeme zajistit ubytování.

 

6. Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme.

  

7. Platbu poukažte:

 

         ČSOB Praha

         číslo účtu: 3575651/0300

         variabilní symbol: Vaše IČ

do zprávy pro příjemce: jméno účastníka

        

 

8. Změna programu vyhrazena.

 

9. Kapacita sálu je cca 70 osob.

Fotografie

Certifikace a zkoušení MZS a PP

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování