Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Bezpečné stavby, projektování bezpečnostních a protipožárních systémů

AMBO sdružení  Vás spolu s Českým klubem bezpečnostních služeb zve na

seminář

pořádaný pod záštitou ČKAIT

na téma

Bezpečné stavby, projektování bezpečnostních a protipožárních systémů

17. 9. 2019

ve Veletržním areálu Letňany-vstupní hala 1. Konferenční sál č. 2

 

 

P R O G R A M   Š K O L E N Í      

9:30-10:00   prezence

10:00-12:00  1. část přednášek

**Technická normalizace v prevenci kriminality

     JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR

** Přehled aktuálních norem v oblasti projektování bezpečnostních systémů

      Ing. Stefan Krebs,  Česká asociace pro standardizaci   

** Zásady projektování bezpečnostních systémů

     Ing. Zbyšek Velebil, ALKOM Security, a.s.

** Zásady projektování protipožárních systémů

     Mikuláš Melena, M connections, s.r.o.

**  Bezpečnost při plánování, realizaci a provozu škol a školských zařízení

      JUDr. Tomáš Koníček-MV ČR, Ing. Sladký- ABŠ

** Řešení zajištění bezpečnosti v metodice SBToolCZ a praktické dopady do pilotního projektu

     revitalizace budovy střední školy na inteligentní budovu 

     Ing. Tencar,Ph.D.,  Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT, ECOTEN

12:00-12:10 přestávka a občerstvení

12:10 - 13:30  2. část přednášek a prezentací

** Projektování poplachových systémů při respektování legislativy, přenosy dat

      Doc. Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., Česká zemědělská univerzita

**  Problematika přenosu dat prostřednictvím PCO

      Bohumil Vrbovec, Český klub bezpečnostních služeb

   ** Mechanické zábranné systémy,  základ bezpečnostních systémů.

     Doporučení pro jejich aplikaci (projektování)

     Ing. Petr Koktan, TREZORTEST, s.r.o.

** Kamerové systémy, zpracování a distribuce videosignálu

     Ing. Richard Sobotka, YATUN, s.r.o.

Přihlášku najdete na

http://www.ambo.cz/index.php?lang=cz&sec=prihlaska_konfer&cat3_open=1&id=568 

Kapacita salonku je 20 míst

 

Další důležité informace:

Pořádající organizace:

AMBO, sdružení, Ing. Václav Kubát

Vavřenova 1171, Praha 4

IČO: 13790218, DIČ: CZ430811042

mobil: 602 945 354, 605 403 042

č. b. ú.: 43-0630120277/0100

IBAN C26301000000430630120277

SWIFT KOMBCZPPXXX

variabilní symbol akce: uvést IČO plátce

 

Přihláška zavazuje k zaplacení vložného. Vložné se nevrací. Pokud se přihlášený nemůže zúčastnit, může za sebe vyslat náhradníka.

Fotografie

Bezpečné stavby, projektování bezpečnostních a protipožárních systémů

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování