Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Seznam norem

[1] ČSN P CEN/TS 14383-3 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování
budov – Část 3 – Obydlí
[2] ČSN P CEN/TS 14383-4 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování
budov – Část 4: Obchodní a administrativní budovy
[3] ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace
odolnosti proti ručně vedenému útoku
[4] ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace
odolnosti proti střelám
[5] ČSN EN 1143-1 (91 6011) Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody
zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře
a komorové trezory
[6] ČSN EN 1303 (16 5191) Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební
metody
[7] ČSN EN 1522 (74 6006) Okna, dveře, uzávěry a rolety – Odolnost proti průstřelu – Požadavky
a klasifikace
[8] ČSN EN 1627 (74 6001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti
vloupání – Požadavky a klasifikace
[9] ČSN EN 1906 (16 5776) Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky – Požadavky a zkušební
metody
[10] ČSN EN 10223-6 (42 6428) Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva – Část 6: Drátěná
ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky
[11] ČSN EN 12209 (16 5124) Stavební kování – Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy –
Požadavky a zkušební metody
[12] ČSN EN 12320 (16 5123) Stavební kování – Visací zámky a příslušenství visacích zámků –
Požadavky a zkušební metody
[13] ČSN EN 15684 (16 5193) Stavební kování – Mechatronické cylindrické vložky – Požadavky
a zkušební metody
[14] ČSN EN 16864 (16 5194) Stavební kování – Mechatronické visací zámky – Požadavky a zkušební
metody
[15] ČSN EN 50131-1 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové
systémy – Část 1: Systémové požadavky
[16] ČSN EN 50136-1 (33 4596) Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení
– Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy
[17] ČSN CLC/TS 50131-7 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové
systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace
[18] ČSN EN 50518-2 ed.2 (33 4599) Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 2: Technické
požadavky
[19] ČSN EN 62676-1-1 (33 4592) Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích
– Část 1–1: Systémové požadavky – Obecně
[20] ČSN EN 62820-1-1 (33 4597) Komunikační systémy budov – Část 1-1: Systémové požadavky –
Obecně
[21] TNI 334591-1 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
– Část 1: Návrh systému PZTS – Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011
[22] TNI 334591-2 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
– Část 2: Montáž systému PZTS – Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011
[23] TNI 334591-3 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
– Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis – Komentář
k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

[24] ČSN EN 15496:2015  Jízdní kola - Požadavky a zkušební metody pro zámky jízdních kol


Všechny uvedené normy je možné získat prostřednictvím služby ČSN ONLINE na webových stránkách
České agentury pro standardizaci – www.agentura-cas.cz.

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování