Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Zhodnocení členské schůze 2019

Zápis z valné hromady

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, z. s.

konané 5. dubna 2019, ve Žďáře nad Sázavou

·         Členskou schůzi zahájil prezident Asociace ing. Ladislav Kratochvil ve 1415 hodin

·         Byl přečten pozdrav Ing. Václava Nepraše, prezidenta AGA  k jednání AZKS.

·         Na zapisovatele byl navržen Ing. Arnošt Bajer – schváleno 100% hlasy

·         Byla provedena volba mandátové a návrhové komise:

·         mandátová komise –   Pavel Novozámský, Josef Kovanda, Filip Záviš

                                                                                               schváleno 100% hlasů

·         návrhová komise – Roman Pavelka, Miroslav Buchbauer, Serhiy Sobchuk

                                                                                               schváleno 100% hlasů

·         volební komise – Ing. Oldřich Schwarz, Beatus Polakovič, Luděk Sikyta

                                                                                               schváleno 100% hlasů

·         Zpráva mandátové komise:

přítomno  40   členů z celkového počtu 76 – tedy přítomna více jak třetina členů -  schůze je dle stanov AZKS usnášení schopná.

·         Bylo odhlasováno přijetí nových členů                                

-       Hanzlík Jiří                                                                pro  100  %,  

-       Koubek Jiří                                                                 pro  100  %,

-       Čada Roman                                                              pro  100  %,

-       Šamonil Jiří                                                                pro  39 členů, proti 1

-       Sobchuk Serhiy                                                         pro  100  %

-       KAVAN s.r.o.                                                              pro  100  %

-       Zámkové centrum s.r.o.                                            pro  100  %

 

·         Bylo schváleno ukončení členství člena:                              

                                                              

-       Sysrová Kateřina                                                       pro  100  %,

-       Kobylák David                                                            pro  100  %,

-       Lahodová Lucie                                                         pro  100  %,

-       Autoslužba Viskup                                                    pro  100  %,

 

·         Bylo schváleno převedení na čestného člena:                                

                                                                 

•      Dolejš Karel, ing.                                                        pro  100  %,

•      Twardzik Tadeáš                                                        pro  100  %,

•      Chmelař Ladislav                                                      pro  100  %,

 

·         Bylo dáno na vědomí přijetí nové partnerské firmy:

o   SAFE HOME europe s.ro.

 

·         Ing. Kratochvíl přednesl :

-       zprávu o činnosti prezidia v roce 2018,

-       zprávu o hospodaření v roce 2018,

-       návrh rozpočtu na rok 2019                                           schváleno 100% hlasů.

 

·         Dále byla přednesena zpráva dozorčí rady.

Dozorčí rada neshledala v hospodaření AZKZ žádné závady.

·         Kontrola plnění usnesení z minulé VH

 

·         Členská chůze zvolila prezidentem AZKS  Ing. Ladislava Kratochvila  -  pro  100  %,

 

·         Členská chůze zvolila do prezidia AZKS      Karla Buriana                     pro  100  %,

                                                                                       Mgr. Jitku Ivanovovou        pro  100  %,

                                                                                      Borise Mahdala                  pro  100  %,

                                                                                       Jiřího Staňka                      pro  100  %,

 

·         Členská chůze zvolila do dozorčí rady AZKS     Jana Novotného            pro  100  %,

                                                                                             Ing. Arnošta Bajera       pro  100  %,

                                                                                            Mgr. Davida Blaháka      pro  100  %,

 

·         Byl schválen plán činnosti na rok 2019:

o   Veletrh Nowa Sigma 2019 – 22.-24.3.2019 – Lodž, Polsko

o   The Security Event 2019 – 9.-11.4.2019 – Birmingham, Anglie

o   ELF2019– 10.-12.5.2019, Bologna, Itálie

o   Exkurze pro členy AZKS – Keyline – 23.-24.5.2019, Itálie

o   Veletrh ISET, IDET, PYROS – Brno, 29.5. – 1.6. 2019

o   Den bezpečnosti – Brno, 22.6.2019

o   10. jubilejní ročník Mistrovství ČR v lockpickingu –    13.-15.9.2019, Nová Živohošť

 

·         Školení pro členy AZKS:

o   Nové normy mechanických a mechatronických zabezpečovacích prvků

Brno – květen

Praha – září

·         Členská chůze vyloučila z důvodu neplacení členských příspěvků :

                                                                        Davida Havlíčka       -     pro  100  %,

·         Byla projednána žádost České lockpickerské federace, z.s, o přijetí za nového čestného člena. Vzhledem k tomu, že se nedostavil žádný zástupce, a nejsou známy bližší informace o této společnosti, členská schůze přesouvá přijetí na příští členskou schůzi a podmoňuje přijetí účastí zástupce České lockpickerské federace .

                                                                                                          

·         Diskuze

Prezidium bylo vyzváno k vytvoření přehledu nových norem a k jeho zveřejnění.

 

§  Závěrem byl přednesen návrh usnesení:

Valná hromada navrhuje a souhlasí:

-       s přijetím nových sedmi členů,

-       s ukončením členství čtyř členů,

-       s převedením tří členů na čestné členy,

-       s přijetím nové partnerské firmy,

-       se zprávou o činnosti,

-       se zprávou o hospodaření,

-       se zprávou dozorčí rady,

-       s návrhem rozpočtu na rok 2019,

-       s návrhem plánu činnosti na rok 2019,

-       s vyloučením člena z důvodu neplacení členských příspěvků,

-       s vytvořením přehledu nových norem,

-       přesouvá přijetím nového čestného člena  -  ČLF na příští členskou schůzi a podmiňuje  přijetí účastí zástupce ČLF.

 

            Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

 

Jednání bylo ukončeno v 16:45.

 

 

 

5.4.2019            Zapsal:  Ing. Arnošt Bajer

 

Fotografie

Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019 Zhodnocení členské schůze 2019

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování