Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

GDPR na poslední chvíli

Co je GDPR, co je jeho účelem, co jsou osobní údaje, na koho se povinnosti stanovené GDPR vztahují,

jaké jsou základní kroky k jeho za vedení?

Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na školení, které pořádá

AMBO sdružení spolu s Českým klubem bezpečnostních služeb

GDPR-nová kritéria pro ochranu osobních údajů a bezpečné přenosy dat
22.5.2018
v Kongresovém centru FLORET
Květnové náměstí 391
Průhonice


Počínaje datem 25.5. t.r. je povinností členských států zavést do jejich právního rámce nařízení
EU 2016/679 (GDPR). Tomu bude věnována přednáška formou workshopu Ing. Tomáše
Kubínka ( I3 Consultants, s.r..o. ), který věnuje celou svou profesní kariéru problematice
informační bezpečnosti, mj ve strukturách Armády ČR a NATO.

S tím úzce souvisí i bezpečné a bezporuchové přenosy dat, které jsou podmínkou spolehlivosti funkce
bezpečnostních systémů.

P R O G R A M Š K O L E N Í

8:00 - 9:00 Prezentace
9:00- 11:00 Odborné přednášky:
* Nová kritéria pro ochranu osobních údajů (GDPR)
Ing. Tomáš Kubínek, I3 Consultants. s.r.o.
* Význam a zásady fyzické bezpečnosti při ochraně (nejen) utajovaných informací.
Ing. Martin Fialka, NBÚ
* Bezpečnost a spolehlivost datové komunikace poplachových systémů
Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D. ČZU
11:00-11:20 Přestávka
11:20-13:00 Odborné přednášky:
* PCO a technologie firmy M connections, s.r.o.-přenosy a sběr dat ve světle současných předpisů
Mikuláš Melena, M connections, s.r.o.
* GDPR a podpora zákazníků IMA
Ing. Jiří Bárta, IMA, s.r.o.
* PCO RADOMNET - objektová přenosová zařízení a zařízení pro přivolání pomoci
Ing. Jiří Máša, RADOM, s.r.o.
13:00- 13:30 Diskuze, vyhodnocení soutěže o nejzajímavější prezentaci
13:30 Oběd

Přihlášku najdete na

http://www.ambo.cz/index.php?lang=cz&sec=prihlaska_konfer&cat3_open=1&id=486

Další důležité informace
Pořádající organizace:
AMBO, sdružení, Ing. Václav Kubát
Vavřenova 1171, Praha 4
IČO: 13790218, DIČ: CZ430811042
mobil: 602 945 354, 605 403 042
č. b. ú.: 43-0630120277/0100
IBAN C26301000000430630120277
SWIFT KOMBCZPPXXX
variabilní symbol akce: uvést IČO plátce

Spojení do KC Floret: BUS 363 od stanice metra Opatov, odjezdy 8:05, 8:15, 8:35

Přihláška zavazuje k zaplacení vložného. Vložné se nevrací. Pokud se přihlášený nemůže
zúčastnit, může za sebe vyslat náhradníka.
Členům ČKAIT bude na požádání v přihlášce vydáno potvrzení o úspěšném absolvování
školení.

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování