Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Usnesení z 1.Valné hromady „Asociace zámkových a klíčových služeb ČR" dne 21.1.2012.

1.Valná hromada bere na vědomí.
-Informaci mandátové komise pan Čapek.Přítomných členů AZKS 15 členů-viz.prezenční listina.
-Informaci z jednání na Min.vnitra ČR-odbor prevence kriminality,Ministerstvu průmyslu a obchodu-živnostenský odbor,jednání Ing.Neprašem –AGA Praha,jednání na UAMK-ABA Praha a jednání s Českou asociaci pojišťoven Praha.
-Informaci o časopisu „ZÁMKAŘ“-4-5x ročně v elektronické a papírové podobě.Zodpovědná redakční rada: J.Novotný,Ing.Bajer A.st.B.Mahdal.Všichni členové AZKS obdrželi 1 ks výtisku.
-informace o výstavě Pragoalarm 5.-7.6.2012 Průmyslový palác-výstaviště v
Holešovicích.
-Informaci o mezinárodním veletrhu v Kolíně nad Rýnem ve dnech 4.-7.3.2012
-Informaci - kondolence k úmrtí exprezidenta Václava Havla.
Text: Jménem Asociace zámkových a klíčových služeb ČR mi dovolte vyjádřit upřímnou soustrast k úmrtí exprezidenta Václava Havla. Jako občané ČR jsme ztratili nejvýznamnějšího politika ,který zahájil změny v roce 1989.


2.Valná hromada souhlasí a schvaluje.
-S návrhovou komisí na usnesení z 1.VH: B.Mahdal,Ing.Bajer A.V.Kohut.
-Plán práce na rok 2012 s výhledem na rok 2013,přednesený prezidentem AZKS J.Novotným viz.příloha.
-Rámcový rozpočet AZKS na rok 2012-viz.příloha
Finanční záležitosti k 20.1.2012
-příjmy 26 500,-Kč z toho BU 1 500,-Kč
-výdaje 17 902,-Kč
Zůstatek 8 598,-Kč
Výdaje: PC Acer 5349 - 8 731,-Kč,Tiskárna HP 2050 - 735,-Kč,AVG – 230,-Kč,Mobil Nokia – 895,-Kč,SW-Juk win 2 499,-Kč,Režie – 4 812,-Kč
(poštovné,kopírovací práce,obálky,náplň do tiskárny,kancel. složky,myš k PC apod.)
-Doplnění stanov AZKS:
Čl.III -Předmět činnosti: text „ Vedlejší (doplňková ) činnost“
Čl.Xlll-Zásady hospodaření: text „ Vedlejší (doplňková ) činnost“
Bude zasláno na MV ČR k doplnění.
-S návrhem na logo AZKS v barvě černé a barevné a návrh na výrobu baneru.
-Podat žádost k přijetí do Hospodářské komory Praha,Kodex etiky vč.žádosti používat logo HK.
-S návrhem na www.azks.cz nebo www.azks.eu. Finanční částku nepřekročit za výrobu www stránek 20 000,-Kč
-Přijetí nových členů na 1.VH.
Polakovič Beatus-Židlochovice,
Soukeník Kamil-Uherský Brod,
Liznová Miluše-Boskovice,
Zábojník František-Zlín,Rovel s.r.o.
Burian Karel-Tachov,-JK Burian s.r.o.
Ing.Schwarz Oldřich – Brno –S-Locks s.r.o.
Krásný Jaroslav-Brno
Tůma Filip –Praha 2
Ouřada Radek-Praha-Paklíč s.r.o.
Roll Antonín - Cheb
Krov Jan-Humpolec
Dlouhý Milan-Hradec Králové
Ing.Bajer Petr-Brno
Nový Roman-Stařeč okr.Třebíč
Heger Milan-Blansko
Záruba Martin- Brno
Holeček Jiří-Špindlerův Mlýn
Jakubík Josef-Jihlava
Koláček Zdeněk -Tišnov_
Spilka Jiří-Jindřichův Hradec
Bylo hlasováno,všichni byli jednohlasně přijati za členy AZKS.

3.Valná hromada ukládá prezidiu AZKS:
Realizovat:Návrhy na školení a akcí v roce 2012-2013:
-ukázky a přípravky k nouzovému otevírání zajistí Mgr.Ivanovová,
Bc.Šimadl (zpracují osnovu, termín a místo školení)
-návštěva Muzea,exkurze Rakousko (J.Novotný,Ing.Dolejš)
-bezpečnostní dveře (J.Novotný,B.Mahdal)
-trezorové zámky a systémy (J.Novotný,Ing.Schwarz)
-nouzové otevírání zámků,praktické ukázky (B.Mahdal)
-nouzové otevírání automobilů,praktické ukázky(Ing.Dolejš,B.Mahdal)
-oprava autozámků vč. zpracování techn. dokumentace ( J.Novotný,V.Kohut)
-mechatronika (ing.Bajer ml.)
-panikové kování,zámky (J.Novotný)
 

-prostředky diagnostiky a programování vozidel koncernu W,ŠKODA,SEAT
(oblast řídících systémů),VŠB-Ostrava Ing.Szymonik Ph.D.- dle možností.
-přípravky k nouzovému otevírání-polští kolegové Mgr.Ing.Matyjas 09/2012

-Zajistit osvědčení o zápisu ochranné známky „Logo“ AZKS na Úřadu
průmyslového vlastnictví Praha.
-Oslovit výrobce zámkové techniky FAB Rychnov,Tokoz Ždár n/S.,Rostex Vyškov,Komas Opava,Witte Nejdek,Hobes H.Benešov apod.ke spolupráci s AZKS-viz.příloha dopis.

-Důsledně prověřit (doporučení) a projednat nové přohlášky za člena AZKS a zplnomocňuje prezidium přijmout(nepřijmout) nového člena v průběhu roku.Na nejbližším zasedání VH informovat VH.


4.Valná hromada ukládá všem členům AZKS.
-Přispívat do časopisu „ZÁMKAŘ“ s aktuálními informacemi z výroby klíčů a montáži zámků vč.foto prodejen.

Usnesení přečetl Ing.Bajer A.Bylo hlasováno a jednohlasně schváleno.

Závěr jednání 1.VH provedl prezident J.Novotný,poděkoval za účast,poblahopřál nově zvoleným členům AZKS s přáním hodně úspěchů v podnikání.
Dále poděkoval firmám Lockschmith -Sokolov,Guard-Tišnov,Fa Kopeček –Brno,Faba-Brno,Fa Ing.Schwarz-Brno,Fa Richter-Praha. Firmy předvedli prezentaci svých výrobků a předali propagační materiál.
 


Za návrhovou komisi:B.Mahdal v.r.,Ing.Bajer A.v.r.,V.Kohut v.r.

 

Ostrovačice dne 21.1.2012.
 

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování