Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

USNESENÍ z ustavující schůze členů „Asociace zámkových a klíčových služeb ČR „- dne 10.12.2011.

USNESENÍ
z ustavující schůze členů „Asociace zámkových a klíčových služeb ČR „
konané dne 10.12.2011 od 10,00hod- Veverská Bitýška Hotel“Nový Dvůr“.

Ustavující schůze bere na vědomí:
-Informaci pana Novotného o důvodech vzniku asociace a úkolech,kterými se asociace bude řídit v jaké podobě, jakým směrem a vizi činnosti.
-Stav členů viz.prezenční listina celkem 17 účastníků a 2 hosté

Ustavující schůze schvaluje a souhlasí:
- S návrhovou komisi ve složení: Mahdal Boris -Olomouc, Kohut Vladimír-Frýdek-Místek, Mgr.Blahák David-Brno-hlasováno,jednomyslně.
-S programem ustavující schůze- viz.příloha
-S návrhem na 5.členů prezidia :
Prezident Jan Novotný-Brno 777/002923
1.víceprezident – zástupce Ing.Dolejš Karel-Havířov 603/434520
Viceprezident Bc.Šimandl Daniel-Most 604/625776
víceprezident Mahdal Boris-Olomouc 602/784393
víceprezident Mgr.Ivanovová Jitka-Sokolov 777/714762
volba-všichni byli zvoleni jednohlasně
Hmotnou odpovědnost a podpisové právo má prezident Jan Novotný - Brno a 1.víceprezident –zástupce Ing.Dolejš Karel - Havířov.

Návrhy na 3 člennou Dozorčí radu
-Předseda DR Čapek Václav-Třinec 777/006332
-člen DR Kohut Vladimír-F.-Místek 603/485332
-člen DR Mgr.Blahák David-Brno 776/310536
Volba-všichni byli zvoleni jednohlasně

-Projednání stanov „AZKS“ a schválení viz. Ministerstvo vnitra ČR, e-mail ze dne 9.12.2011 Mgr.Valachovičová.-schváleno jednomyslně.
-Projednání a schválení : Přihlášky,Jednacího řádu,Kodexu etiky, Podmínky k přijetí za člena AZKS,Čestné prohlášení člena AZKS“,hlasováno -schváleno jednomyslně
-Členský příspěvek 2 000,-Kč,členský příspěvek starobních důchodců 500,-Kč
hlasováno-schváleno jednomyslně
-Zakoupit PC Notebook cca 10 000,-Kč,Tiskárnu cca 1 500,-Kč,Mobilní telefon cca1 500,-Kč,program na jednoduché nebo podvojné účetnictví SW – Jukwin cca 2 500,-Kč, účetnictví bude vedeno od 1.1.2012,hlasováno schváleno -jednomyslně.
-Návrh na časopis „ZÁMKAŘ“ v tištěné a elektronické podobě.Redakční rada:Ing.Bajer,Jan Novotný,B.Mahdal cca 4-5x ročně
-Návrh na zajištění www.azks.cz a www.azks.eu
-Návrh na zajištění e-mailu: azks@seznam.cz
-Návrh na zajištění průkazky člena AZKS (plastová karta),Členský list AZKS
-Návrh a organizační zajištění 1.Valné hromady dne 21.1.2012 (sobota) Ostrovačice u Brna “ Hotel U Nedbálků “od 9,00 hod –prezentace výrobků,školení apod. Zahájení VH 11,00hod.Bude zaslána pozvánka s programem.

Ustavující schůze ukládá členům AZKS:
-Aktivním přístupem všech členů zajistit další rozvoj asociace,vzájemnou výměnu zkušeností mezi členy asociace u příležitostí školeních a seminářů.
-Přispívat do časopisu „ZÁMKAŘ“ .
-Doplnit u většiny členů AZKS Koncesní živnost-„Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“
-Informovat své kolegy klíčníky-zámkaře ve svém okolí o 1.Valné hromadě, která se bude konat dne 21.1.2012 (sobota) v Ostrovačicích u Brna Hotel „U Nedbálků“ a nabídnout členství v asociaci vč. doporučení.
-Předložit návrhy na téma školení a seminářů na rok 2012.

Ustavující schůze ukládá prezidiu AZKS:
-Členové prezidia zpracují vlastní plán činnosti dle rámcových úkolů na rok 2012.
-Zpracovat plán činnosti vč. rozpočtu na rok 2012 a předložit na 1.VH v Ostrovačicích.
-Důsledně prověřit nové přihlášky za člena AZKS vč. doporučeni.

Na závěr byla diskuze-návrhy členů na činnost asociace a návrhy na plán práce v roce 2012.(časopis Zámkař,školení,semináře apod.)


Příloha usnesení:
-Prezenční listina (uložena na prezidiu)
-Program ustavující schůze
-Jmenný seznam Prezidia a Dozorčí rady


Zapsal:Boris Mahdal

Za návrhovou komisi:Mahdal Boris v.r, Kohut Vlastimír v.r., Mgr.Blahák David v.r.- Veverská Bitýška dne 10.12.2011

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování