Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Vyjádření prezidenta AZKS k článku v Mladé frontě Dnes

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi , abych  se vyjádřil k článku a testu vložek uveřejněném v Mladé frontě Dnes v úterý 16.6.2015.

AZKS byla oslovena redakcí MF Dnes na provedení zkoušky cylindrických vložek, běžně dostupných na našem trhu. Původní záměr byl testovat certifikované a necertifikované vložky a stanovit mezi nimi rozdíly. Tato myšlenka se zástupcům AZKS jevila jako velice zajímavá a protože skýtala možnost seznámit veřejnost s rozdíly mezi certifikovanými a necertifikovanými výrobky. Vlastní zkoušení nemělo probíhat dle normativních požadavků dle ČSN EN 1627, ale mělo reprezentovat nejčastější způsoby nedestruktivního napadení vložky – planžetování, a destruktivního napadením vložky – vrtání. Doba zkoušení vložky byla několikanásobně vyšší, než jsou požadavky normy, aby se dali stanovit rozdíly i mezi certifikovanými vložkami. Vlastní zkouška se měla provádět pouze na dvou vzorcích vložek stejného typu. Jedna vložka měla být podrobena nedestruktivní metodě napadení planžetováním  po dobu 15 minut a elektrické vibrační planžetě po dobu rovněž 15 minut. Druhý vzorek vložky měl být podroben destruktivní zkoušce vrtáním standardním vrtákem do kovu po dobu 30 minut.

Před vlastním zahájení zkoušky nám byly redakcí MF Dnes, která si zajistila nákup testovaných vložek, předloženy pouze certifikované vložky. Na tuto skutečnost jsme samozřejmě hned upozornili.

Chtěl bych zdůraznit, že zástupci AZKS byly pověřeni pouze vlastním zkoušením cylindrických vložek a že testování vložek členy AZKS proběhlo naprosto korektně v souladu s předem stanovenými pravidly a výsledné hodnoty odpovídají jednotlivým odolnostem zkoušených vložek.

Výsledná zkouška certifikovaných vložek prokázala, že rozdíly mezi certifikovanými vložkami jsou opravdu minimální. Naším zklamáním bylo, že jsme nemohli prověřit odolnost necertifikovaných vložek, což jsme považovali za hlavní cíl tohoto testu.

Z důvodu minimálních rozdílů odolnosti proti napadení mezi certifikovanými vložkami, byly redakcí MF Dnes zohledněny další parametry - počty klíčů v balení, návody k použití, způsob balení…

Tento test byl svým způsobem velmi specifický a bohužel nesplnil původní záměr upozornit na rozdíl mezi certifikovanými a necertifikovanými vložkami.

 

Prezident AZKS

Ing. Kratochvil

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování