Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Na základě pozvání Ing. Jána Ivanky z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty aplikované informatiky, uskutečnili zástupci AZKS, pan Mahdal a Ing. Kratochvil, 21.3.2014 návštěvu  této instituce.

Výsledkem návštěvy bylo navázání úzké spolupráce mezi AZKS a UTB FAI. Jak jsme se mohli přesvědčit, fakulta nabízí možnost zkoušení vlastnosí materiálů a je schpna pomoci při posouzení vyhodnocení, popřípadě úpravy nebo změny použitých materiélů použitách při výrobě mechanických zábraných systémů. Na základě této návštěvy jsme se dohodli na čestném členství UTB FAI v AZKS

 

Můžeme provést:

   1. Statickou zkoušku tahem, tlakem a ohybem kovových a nekovových konstrukčních

              materiálů s  kompletním vyhodnocením (mez pevnosti, kluzu, úměrnosti, modul

              pružnosti, koeficient zpevnění, ...);

  2. vyhodnocení mikrostruktury konstrukčních materiálů světelnou mikroskopií;

  3. určení tvrdosti a mikrotvrdostikovových a nekovových konstrukčních materiálů  

            (instrumentální  zkouška mikrotvrdosti);
 
  4. Vyhodnotit parametry z mikrovrypové zkoušky;

  5. vyhodnocení geometrické přesnosti reálných součástek a hodnocení kvality jejich

               povrchů;

  6. fraktografickéhodnocení lomových ploch a určit příčiny poškození a vzniku lomů u

               konstrukčních  materiálů;

  7. zkoušku vrubové houževnatosti materiálů (max. práce do 50 KJ)

Fakulta aplikované informatiky

Vznik fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla založena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. Tento institut byl založen v první polovině roku 2004 a vznikl restrukturalizací Institutu informačních technologií. Základem zmiňovaných institutů byl Ústav (dříve katedra) automatizace a řídicí techniky, který na Fakultě technologické v té době existoval již více než 14 let (Katedra automatizace vznikla 1. 9. 1986).

Výzkumné zaměření fakulty

Hlavní směry výzkumu na Fakultě aplikované informatiky UTB jsou zaměřeny do následujících oblastí:

 • aplikovaná informatika
 • bezpečnostní technologie
 • automatické řízení
 • měřicí a přístrojová technika.

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Na Fakultě aplikované informatiky je možno studovat ve všech stupních vysokoškolského studia ve smyslu Boloňské deklarace. Studenti mají možnost absolvovat:

 • bakalářské studium
 • navazující magisterské studium
 • doktorské studium.


Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání v celkem 9 studijních oborech v akreditovaném studijním programu Inženýrská informatika.

Vedle bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů mohou studenti v doktorském studijním programu "Inženýrská informatika" studovat obor "Inženýrská informatika". Na Fakultě aplikované informatiky lze konat habilitační řízení docentů a jmenovací řízení profesorů v oboru "Řízení strojů a procesů".

Struktura ústavů na FAI

Fakulta aplikované informatiky je tvořena celkem devíti ústavy, z toho sedm ústavů zajišťuje kromě výzkumné činnosti vzdělávání studentů, dva ústavy jsou výzkumného charakteru. Výuka je zajišťována těmito ústavy:

 • Ústav matematiky
 • Ústav elektroniky a měření
 • Ústav informatiky a umělé inteligence
 • Ústav počítačových a komunikačních systémů
 • Ústav bezpečnostního inženýrství
 • Ústav automatizace a řídicí techniky
 • Ústav řízení procesů.

Výhradně vědecko – výzkumný charakter mají tyto odborné ústavy:

 • Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
 • Vědecko – technický park „Informační a komunikační technologie“.

Fotografie

Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování