Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Ulice:
Křovinovo náměstí 109/11
Město:
Praha
PSČ:
193 00
IČ:
49629344
Kontaktní osoba:
Mgr. Vladimír Rambousek
Telefon:
281 860 950
Email:
Web:
Poskytované služby
Prodej:
NE
Montáž:
NE
Nouzové otevírání:
NE
Výroba klíčů:
NE
Trezory:
NE
Bezpečnostní dveře:
NE

Český klub bezpečnostních služeb z.s. je profesní komorou sdružující subjekty z oblastí fyzické ochrany osob a majetku, technického zabezpečení, detektivních služeb i bezpečnostního poradenství a vzdělávání.

Zastupuje a chrání zájmy svých členů, je významnou a stabilní oporou celému oboru komerční bezpečnosti, a to již od roku 1993, čímž se řadí mezi nejstarší profesní organizace v oboru soukromých bezpečnostních služeb.

 

Po znovuzrození sektoru soukromé bezpečnosti v České republice po listopadu 1989 již v roce 1990 vznikla ASOCIACE BEZPEČNOSTNÍCH A DETEKTIVNÍCH SLUŽEB ČECH, MORAVY A SLEZSKA – ABDS, jako první sdružení soukromě bezpečnostního sektoru. Jejím prezidentem byl JUDr. František BRABEC (Praha) a viceprezidenty JUDr. Michal BAVŠENKOV (Praha) a Ing. Jiří ROKYTA (Brno). Žel v tomto sdružení se projevilo několik názorových směrů týkajících se zahraničního kapitálu do soukromě bezpečnostního sektoru v ČR, na podobu tohoto sektoru apod.. To na sklonku roku 1992 vedlo k rozpadu ABDS a v roce 1993 k následnému vzniku tří sdružení.

 • Český klub soukromých bezpečnostních a detektivních služeb – s prezidentem JUDr. Františkem BRABCEM;
 • Sdružení civilně bezpečnostních služeb – s prezidentem Ing. DAJBYCHEM
 • Sdružení soukromých bezpečnostních služeb – s prezidentem JUDr. Františkem MARYŠKOU.

Zakladateli Českého klubu soukromých bezpečnostních a detektivních služeb se stala soukromé bezpečnostní agentury:

 • Agentura DIOS (JUDr.František BRABEC) Praha
 • PROFESIONÁL COMANDO později přejmenované na PARA SECURITY ( Mgr. Miloslav MANDÍK), Praha
 • BS RAAN (Zdeněk KUČERA) Praha
 • AG MAX (Josef TAFAT), Praha

K dalším prvním členům ČK SBDS, kromě zakladatelů patřily :

 • Agentura HELP – Milan HEHL (HELL) – SVITAVY
 • Agentura AB & MŠ – Aron BENSCH – OPAVA
 • IBA CHOMUTOV – Milan SOUKUP – CHOMUTOV
 • BOSS AGENCY – František ESSER – PRAHA
 • J.M. Bezpečnostní agentura – Milan JANČÍK – FRÝDEK MÍSTEK
 • FAS – JUDr. Michal DANIŠOVIČ – PRAHA
 • J& K SERVIS – Stanislav ČERNÝ – PRAHA
 • Agentura ARX – JUDr.Josef KOŠAŘ – PRAHA
 • KYN -AG – Jaroslav SOMR – CHOMUTOV
 • BEAG – Adolf MELICHAR – KARLOVY VARY
 • ATILA – Zdeňka VOJTKOVÁ – KARLOVY VARY
 • MOBA SLUŠOVICE – JUDr.Josef VYORÁLEK – SLUŠOVIVE
 • Hodonínská bezpečnostní služba – Leo LANDSMIN – HODONÍN
 • DOSON – JUDr.František ČERNÝ – LITOMYŠL
 • ZIKOS RaMiMa – Milan ŠVARC – PRAHA
 • T.A.O. Bezpečnostní služba – Bohumil TOMEK – KOLÍN
 • AJAX BS – Robert SOUČEK – TEPLICE
 • ORION právní a bezpečnostní služba – JUDr.Erich MAZUR – PLANÁ U M.LÁŽNÍ
 • SAM SECURITY – Miroslav ŠAMKO – TEPLICE
 • KP ALARM – Pavel KOŠŤÁL JIHLAVA
 • SLUKO MORONG – Josef MORONG – ŽULOVÁ (Jeseník)
 • SECURITY AB.SORBONE – Roman KLECANSKÝ – BRNO
 • C&H SECURITY – Roman HAVEL – TEPLICE
 • HP BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA – KRUPKA (Teplice)
 • S.B.A. KOSKORD – Miroslav KORDULA – CHOMUTOV
 • BOHEMIA AIR SERVICE – Ing. Vladimír KOUKAL .- PRAHA
 • Josef KUBINEC – Josef KUBINEC – JESENÍK
 • ECOP SECURITY – Petr TORČÍK (PŘEROV)
 • MOSAD – Jiří STRNAD – PRAHA
 • KELTUS – Jaroslav ŠEDIVKA – KARLOVY VARY
 • GOLEM – Miroslav FRYČ – PRAHA
 • HEROS GROUP – Vladimír GRUNDĚL – MOST
 • GROUP BBS – Rudolf BAYER – PLZEŇ
 • FB DISKRET EFEKT – František BABICKÝ (PRAHA)
 • MAGNUM SECURITY – Miroslav MORAVEC – FOJTOV (Nejdek)
 • RTW – Jaroslav DOLEŽAL – BRNO
 • SARAH SECURITY – Rudolf KOHOUT -PRAHA
 • PLUTO – Bohuslav ADÁMEK – HAVLÍČKUV BROD
 • ZAG SECURITY SERVICE – Miroslav ZÁMEČNÍK – BRNO
 • SOBES TŘEBÍČ – Lubomír KREJČÍ – TŘEBÍČ
 • IBS KRASLICE – Jan LERICH – KRASLICE

Mezi první úkoly ČK SBDS patřila snaha o seriózní legislativu soukromě bezpečnostního sektoru, která by vytvářila příznivé podnikatelské podmínky pro rozvoj tohoto sektoru a pro působení soukromých bezpečnostních služeb. Na počátku roku 1994 přišel Mgr. KUŽÍLEK – místopředseda bezpečnostního výboru Parlamentu ČR spolu s Janem RUMLEM – ministrem vnitra ČR s návrhem zákona o soukromých bezpečnostních službách. Tento návrh byl žel velmi poplatný hysterii devadesátých let vedené proti tomuto sektoru. Proto k prvním úkolům ČK SBDS patřila snaha o to, aby návrh zákona doznal takových změn, které by příznivé podnikatelské prostředí vytvářely. Tehdejší prezident ČK SBDS JUDr. František BRABEC spolu s tehdejším prezidentem Sdružení CBDS Ing. DAJBYCHEM a tehdejším prezidentem Sdružení SBS JUDr. Františkem MARYŠKOU usilovně v tomto směru lobovali v parlamentu. Projednávání návrhu zákona v bezpečnostním výboru parlamentu trvalo až do března 1996, kdy byl projednáván tento návrh ve sněmovně parlamentu. Lobováním se podařilo zajistit, že návrh zákona byl vrácen Ministerstvu vnitra ČR.

Po volbách do parlamentu na podzim roku 1996 ministr vnitra ČR RUML cestou vlády předložil do Parlamentu ČR návrh zákona v nezměněné podobě od původního návrhu. Dokonce nebyly zapracovány pozměňující návrhu z předchozího projednávání. Proto prezident ČK SBDS JUDr. František BRABEC spolu s prezídiem rozvinul širokou lobbystickou kampaň v parlamentu. Byly zpracovány dopisy poslancům parlamentu spolu s podrobným rozborem a rozporováním zmíněného návrhu. Návrh byl v parlamentu projednáván již podle nového jednacího řádu a v prvním čtení ve sněmovně byl zamítnut a vrácen MV ČR k přepracování.

Poslední pokus MV ČR byl předložen Vládě ČR v téměř opět nezměněné podobě jen s drobnými „kosmetickými“ úpravami. Prezident ČK DS JUDr.BRABEC proto zaslal jménem ČK SBDS osobní dopis tehdejšímu premiérovi ZEMANOVI v němž zkritizoval postoj ČSSD k předmětnému návrhu v době kdy byly v opozici a jeho změnu v době kdy se stali vládní stranou. V roce 2000 byl návrh vládnou projednán a bylo rozhodnuto návrh nepředkládat do parlamentu a práce na přípravě zákona byly zastaveny.

Poté ČK SBDS vyvíjel snahu o to, aby se v přípravě seriózního zákona pokračovalo a předal řadu návrhů a připomínek jak by měl zákon vypadat. Nebyla ale již politická vůle na zákonu o soukromých bezpečnostních službách pracovat.

V roce 1996 z iniciativy ČK SBDS byly ve vydavatelství EUROUNION s.r.o vydány publikace – učebnice autorského kolektivu JUDr. František BRABEC a kolektiv a to „HLÍDACÍ SLUŽBY“ a „SLUŽBY SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ“. V roce 1996 pak byla u stejného vydavatelství vydána publikace – učebnice autora JUDr.Františka BRABCE „OCHRANA BEZPEČNOSTI PODNIKU“. Bylo to v rámci úsilí ČK SBDS o profesionalizaci sektoru soukromé bezpečnosti a zkvalitňování jeho služeb.

V průběhu roku 1998 se Český klub soukromých bezpečnostních služeb stal živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR. Stal se i členem SEKCE SOMO (služeb ochrany majetku a osob) při Hospodářské komoře ČR. Jelikož při zakládání sekce SOMO KOMORA PODNIKŮ KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI (bývalé Sdružení SBS ČR) usilovala o prosazování zájmů velkých a především zahraničních soukromých bezpečnostních služeb a získání mocenského vlivu v Sekci SOMO, založilo SDRUŽENÍ CBS ČR spolu s ČK SBDS koaliční sdružení KOMORA CBDS ČR. Předtím ale KOMORA PODNIKŮ KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI ČR spustila lavinu zakládání nových sdružení a jejich přijímání do HK ČR a do sekce SOMO. Jednalo se o Komoru PKB Severní Moravy a Slezska, Komoru PKB Jižní Moravy a Komoru PKB Severovýchodních Čech. To vyvolalo v Sekci SOMO takovou situaci,že ČK SBDS ze SEKCE SOMO odešel, zůstal všek stále živnostenským společenstvem HK ČR.

JUDr. František BRABEC
Vysokoškolské vzdělání právně bezpečnostní
– rozsáhlá publikační činnost
– externí učitel na Unioverzitě Pardubice, ESF – studijní obor Informační bezpečnostní služby
nar.11.08.1940

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování