Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování - MEZA

Ulice:
Santiniho 20/26
Město:
Žďár nad Sázavou
PSČ:
59102
IČ:
70926905
DIČ:
CZ70926905
Kontaktní osoba:
Ing. Vladimír Chládek
Telefon:
+420 566 802 101
Email:
Web:
Poskytované služby
Prodej:
NE
Montáž:
NE
Nouzové otevírání:
NE
Výroba klíčů:
NE
Trezory:
NE
Bezpečnostní dveře:
NE

O sdružení

Historie

Sdružení právnických osob bylo založeno 6.3.2001 pod názvem Výrobci mechanických zabezpečovacích systémů. Zakládajícími firmami byly FAB, a.s., ROSTEX VYŠKOV s.r.o. a TOKOZ a.s. Později se ke sdružení přidala firma HOBES, spol. s.r.o. Hlavním předmětem činnosti bylo podporovat zvyšování bezpečnosti v České republice se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality a standardizaci mechanických zabezpečovacích systémů. Funkci předsedy vykonával Ing. Vladimír Bajer (FAB a.s.).

V roce 2007 se stávající členové dohodli na změně stanov a názvu sdružení. Přidaly se firmy TKZ Polná, spol. s.r.o. a BERA s.r.o. Vznikl nový název Česká asociace zámků a stavebního kování. Asociace je národním (českým) dobrovolným zájmovým sdružením výrobců zámků a stavebního kování. Novým předsedou na funkční období dvou let byl zvolen Ing. Vladimír Chládek z firmy TOKOZ a.s.

V roce 2011 došlo k fúzi firmy BERA s firmou ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. a současný výčet členů sdružení se tím zúžil na firmy TOKOZ a.s., ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., TKZ Polná, s.r.o., HOBES, spol. s.r.o. a firmu ASSA ABLOY. Ing. Vladimír Chládek po opětovném zvolení stále setrvává ve funkci předsedy sdružení asociace.

Hlavní cíle a předměty činnosti sdružení

·         Vytvářet možnosti pro setkávání kolegů v oboru, diskutovat zájmy, problémy, možnosti spolupráce v oblastech:

-          spolupráce s pojišťovnami

-          tvorba oborových norem

-          spolupráce se státními institucemi

-          výstavy a veletrhy

-          marketingové průzkumy

-          exportní aktivity

-          ochrana před nekalými dovozy plagiátů, před narušiteli autorských práv

-          spolupráce s certifikačními autoritami a institucemi

-          být odbornou oponentní autoritou v certifikačních či jiných legislativních procesech a činnostech týkajících se členů

-          vydávání certifikátů a protokolů typu EPD apod.

-          vytváření zákonných bariér pro ochranu tuzemského trhu ve prospěch tuzemských výrobců

-          spolupráce s jinými zájmovými sdruženími

-          rozvíjení povědomí o činnosti sdružení MEZA

·         Reprezentovat zájmy členů na národní i mezinárodní úrovni – např. prostřednictvím členství sdružení v Evropské federaci asociací výrobců zámků a stavebního kování ARGE (Building Hardware Manufacturers).

·         Podporovat zvyšování bezpečnosti v ČR se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality a standardizaci mechanických zabezpečovacích systémů.

·         Shromažďovat a vyhodnocovat relevantní informace o mezinárodním obchodu.

Orgány sdružení jsou:

  1. členská schůze
  2. předseda
  3. sekretář

Asociace spolupracuje s těmito organizacemi:

-          Cech mechanických zámkových systémů

-          Asociace zámkových a klíčových služeb ČR

-          Asociace technických zabezpečovacích služeb Grémium Alarm (AGA)

-          Hospodářská komora

Jak se stát novým členem asociace?

Další člen může přistoupit ke sdružení tak, že zašle sdružení na adresu sídla sdružení žádost o přistoupení do sdružení. Žádost o přistoupení do sdružení následně projednává členská schůze. Členství nového člena ve sdružení vzniká splněním následujících podmínek:

  • členská schůze rozhodne minimálně 70 % hlasů všech členů sdružení o přijetí nového člena sdružení
  • nový člen sdružení prohlásí, že přistupuje ke stanovám sdružení
  • nový člen sdružení zaplatí sdružení vstupní poplatek ve výši 15.000,- Kč

Přijetí zahraničního člena (tj. člen se sídlem mimo Českou republiku) za člena sdružení je možné jen se souhlasem všech stávajících členů sdružení.

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování – MEZA

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu

Partneři


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování