Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Ulice:
Florentinum (recepce A),Na Florenci 2116/15
Město:
Praha 1
PSČ:
110 00
IČ:
638 39 911
Kontaktní osoba:
Ing. Václav Nepraš
Telefon:
(+420) 266 721 831
Email:
Web:
Poskytované služby
Prodej:
NE
Montáž:
NE
Nouzové otevírání:
NE
Výroba klíčů:
NE
Trezory:
NE
Bezpečnostní dveře:
NE

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR a členem evropské asociace EURALARM.

Poslání

Účelem činnosti Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. je vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti o této problematice. Dosahováním vysoké technické kvality systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku a informací a propagací a podporou jejich využívání trvale zvyšovat konkurenceschopnost českých výrobků a dodavatelů zabezpečovacích systémů na trhu v České republice i Evropské unii.

AGA působí v oblasti ochrany osob, majetku a informací:

 1. podporuje a poskytuje ochranu společných zájmů svých členů,
 2. koordinuje činnosti v oblastech, které jsou předmětem její činnosti,
 3. propaguje a podporuje myšlenky směřující k využívání systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku a informací včetně vytváření podmínek k tomu nezbytných,
 4. zastupuje členy v jednáních se státními orgány, orgány státní správy, Policií ČR, bankovními ústavy, pojišťovnami, odbornými institucemi a také v médiích,
 5. zastupuje obor bezpečnostních služeb v mezinárodních organizacích,
 6. navazuje a udržuje spolupráci s obdobnými odbornými subjekty v ČR i zahraničí,
 7. spolupůsobí při tvorbě norem, předpisů a doporučení souvisejících s ochranou osob, majetku a informací,
 8. navazuje a rozvíjí spolupráci s jinými subjekty a orgány působícími v oblasti ochrany osob, majetku a informací, zejména pak v oblasti prevence kriminality, předcházení a minimalizaci škod a informovanosti o této oblasti,
 9. sleduje vývojové a odborné informace a novinky v oboru a zprostředkovává je svým členům,
 10. přispívá k odbornému růstu svých členů a napomáhá rozvoji jejich vzájemných vztahů,
 11. zajišťuje propagaci kvality v oboru,
 12. organizuje a pořádá odborná školení, semináře a konference, zajišťuje nakladatelskou, vydavatelskou a propagační činnost,
 13. školící a vzdělávací činnost včetně akcí, jejichž předmětem jsou odborné prezentace, výstavy týkající se oboru, rekvalifikační kursy,
 14. napomáhá řešení odborných sporů mezi členy.

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu

Partneři


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování