Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Prověření kolize bezpečnostních a požárních norem

Zápis z jednání

Pracovní skupina:   Revize problematické požární normy

 

                                       Členové pracovní skupiny:          Ing. Ladislav Kratochvil, vedoucí pracovní skupiny

                                                                                       doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

                                                                                       Tomáš Pospíšil, MBA                              

Místo:  Praha, U Pekařky 484 – zasedací místnost společnosti HB Group

Datum:         1.2.2022

 

Na základě požadavku vzešlého na zasedání Bezpečnostní sekce HK ČR, konaného 1.6.2021, vzešel požadavek na prověření kolize bezpečnostních a požárních norem - bod 2C zápisu. Vznikla pracovní skupina, která měla identifikovat případnou kolizi mezi požadavky požární bezpečnosti – únikové cesty a požadavky na zabezpečení majetku.

Pracovní skupina prověřila požadavky platné normy ČSN EN 73 0831, Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory. V příloze C jsou dány normativní požadavky pro panikové kování:

·         C1 – Panikové kování (dle ČSN EN 1125) musí umožnit otevření kteréhokoliv křídla dveří ve směru úniku jedním pohybem, vedeným vodorovně ve směru úniku nebo šikmo shora dolů, a to silou nejvýše 80 N.

·         C2 – Pokud jsou dveře uzamykatelné (zpravidla z vnější strany, tj. proti směru úniku), musí panikové kování umožnit otevřít jednotlivá křídla dveří při každé poloze zámku.

·         C3 – Dveřní křídla nesmějí mít žádné upevňovací zařízení (zástrče, rozvorové tyče, obrtlíky apod.) které nelze ovládat panikovým kováním. Přídavné zařízení pro motorické ovládání křídla nesmí bránit funkci mechanického otevření křídla vodorovným tlakem. 

·         C5 – U dveří na únikových cestách ze shromažďovacích prostor musí být ovládací prvek panikového kování tvořen vodorovným madlem v nepřerušené šířce každého otvíravého křídla, zkrácené z každé strany nejvýše o 100 mm, umístěným ve výšce 900–1100 mm nad úrovní povrchu podlahy. 

·         C6 – Funkce panikového kování je z hlediska zajištění úniku osob nadřazena ostatním požadavkům na dveře (bezpečnost, ochrana proti vloupání apod.). Dveře s panikovým kováním na nestřežené únikové cestě mohou být vybaveny prvky signalizujícími jejich otevření nebo manipulaci se závorou a rozvorami. Případné zařízení pro zabezpečení dveří v zavřené poloze, musí být samočinně odblokováno vždy na začátku provozní doby, jsou-li tyto dveře průběžně používány při provozu shromažďovacího prostoru.

·         C7 – Uvedené požadavky se vztahují k výsledné funkci a ovládacím prvkům kování; neurčují tedy fyzikální podstatu funkce, která musí být ryze mechanická, nesmí však být závislá na jediném zdroji energie (vyhoví např. elektromechanické zařízení s autonomním energetickým zdrojem). Zařízení musí být spolehlivé nejméně 30 min. po vyhlášení poplachu.

Blokování únikových východů je možné dle ČSN 730818 pouze v případě že je počet osob na únikové cestě menší než 100 - nejedná se o únik ze shromažďovacích prostor dle ČSN 730831.

Na základě těchto požadavků byly probrány možnosti osazení certifikovaných zámků s panikou funkcí, bezpečnostních kování a rozvorových mechanizmů certifikovaných v bezpečnostní třídě RC2, RC3 a RC4 dle ČSN EN 1627 a současně splňujících požadavky kladené na blokaci únikových východů. V současné době je na našem trhu dostatečné množství uzamykacích systémů splňujících požadavky norem pro paniková kování ČSN EN 179 (paniková klika) nebo ČSN EN 1125 (paniková hrazda) které současně splňují bezpečnostní požadavky.

Uzamykací bezpečnostní certifikované systémy se dají rozdělit do dvou kategorií

1.       Jednobodové samozamykací zámky (ASSA Abloy, ERBI, SSF, FÜHR, WILKA…)

2.       Vícebodové zámky s panikovou funkcí nebo samozamykací zámky (ASSA Abloy, WINKHAUS, G-U BKS, FÜHR, Roto…)

Pracovní skupina zkonstatovala, že je nutné poskytnou informace o platné legislativě, sortimentu výrobků a požadavcích na montáž požárně bezpečnostních zařízení montážním firmám a zámkařům, kteří se věnují instalaci těchto zařízení. Pracovní skupina se dohodla na uspořádání školení pro členy Cechu mechanických zámkových systémů ČR a pro Asociaci zámkových a klíčových služeb ČR s možností proškolení i ostatních zájemců z řad instalačních firem.

Dále se pracovní skupina rozhodla oslovit Cech truhlářů a nabídnout informace o pravidlech pro instalaci panikových a bezpečnostních zámků a kování.

Konkrétní termíny školení , jakož i jejich formát a tvorba informačních letáků a newsleterů budou pracovní skupinou navrženy  - a to vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci způsobené pandemií Covid19 a s ohledem na priority podnikatelské sféry v této souvislosti. Předpokládáme že v roce 2022.

Pracovní skupina dále zkonstatovala, že povědomí široké veřejnosti o řazení mechanických zabezpečovacích systémů do bezpečnostních tříd dle norny ČSN EN 1627 je bohužel zatím stále zcela nedostačující. Člen BS Martin Hrinko ve spolupráci s cechmistrem CMZS Tomášem Pospíšilen proto formuluje : Návrh k využití aplikace „Zabezpečte se“.

 

 

Ing. Ladislav Kratochvil, vedoucí pracovní skupiny

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M., člen pracovní skupiny

Tomáš Pospíšil, MBA, člen pracovní skupiny

Fotografie

Prověření kolize bezpečnostních a požárních norem

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování