Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Zápis z Členské schůze 26.9.2021

Zápis z Členské schůze

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, z. s.

konané 26. září 2021, v Karlových Varech

 

·         Členskou schůzi zahájil prezident Asociace ing. Ladislav Kratochvil ve 900 hodin

·         Na zapisovatele byl navržen Karel Burian  – schváleno 100% hlasy

·         Byla provedena volba mandátové a návrhové komise:

·         mandátová komise – Filip Záviš (předseda), Václav Čapek (člen),  

                                                                                               schváleno 100% hlasů

·         návrhová komise –  Vlastimil Kohut (předseda), Daniel Weiskopf (člen), Luděk Sikyta (člen)

                                                                                               schváleno 100% hlasů

·         Zpráva mandátové komise:

přítomno 30 členů z celkového počtu 73 – tedy přítomna více jak třetina členů -  Členská schůze je dle stanov AZKS usnášení schopná.

·         Bylo odhlasováno přijetí nových členů                                

-       Husak Andrej                                                        pro  100  %,  

-       Valach Tomáš                                                           pro  100  %,

-       Šicho Filip                                                                    pro  100  %,

-       Izaj Filip                                                                      pro  100  %

-       Hromádka Lukáš                                                       na vlastní žádost stažená přihláška

-       Reich Martin                                                               pro  100  %

-       Rapčan Petr                                                               pro  100  %

-       Kotman Ivan                                                               pro  100  %

-       Janeček Martin                                                          pro  100  %

-       Nouza Marek                                                              pro  100  %

-       Švec Ondřej                                                                pro  100  %

-       Bezděk Jan                                                                pro  100  %

-       Cápal Ivan                                                                  pro  100  %

-       HIPPO s.r.o., Jiří Polák                                            pro  100  %

-       Ahmed Hoxhaj                                                           pro  100  %

Celkový počet členů AZKS k 26.9.2021 je 87

 

·         Bylo dáno na vědomí přijetí nové partnerské firmy:

o   TETRA Grille s.r.o.

o   VIPAX s.r.o.

o   KOJA, spol. s r.o.

o   R.T. kování a.s.

o   Čegan a.s.

·         Ing. Kratochvíl přednesl :

-       zprávu o činnosti prezidia v roce 2020,

-       zprávu o hospodaření v roce 2020,

-       návrh rozpočtu na rok 2021                                           schváleno 100% hlasů.

 

·         Dále byla přednesena zpráva dozorčí rady.

Dozorčí rada neshledala v hospodaření AZKZ žádné závady.

 

·         Kontrola plnění usnesení z minulé Členské schůze:

·         Byl schválen plán činnosti na rok 2021:

o   LockFest 2021 – Karlovy Vary, 25. – 26. 9. 2021

o   Veletrh ISET, IDET, PYROS – Brno, 6. – 8.10.2021

·         Školení pro členy AZKS:

o   Panikové zámky a jejich použití na únikových cestách

o   Legislativní požadavky pro montáže požárně bezpečnostních zařízení

o   Bezpečnostní dveře do bytových domů

Brno – čevenec

Karlovy Vary – září

 

·         Diskuze

 

§  Závěrem byl přednesen návrh usnesení:

 

Členská schůze navrhuje a souhlasí:

-       s přijetím nových čtrnácti členů,

-       s přijetím nových partnerských firem,

-       se zprávou o činnosti,

-       se zprávou o hospodaření,

-       se zprávou dozorčí rady,

-       s návrhem rozpočtu na rok 2021,

-       s návrhem plánu činnosti na rok 2021,

            Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

 

Jednání bylo ukončeno v 10:35.

 

Zapsal:  Karel Burian

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování