Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Důležité upřesňující info k provozování klíčových služeb

Vážení kolegové, členové, 

 

Zasílám upřesňující a rozšiřující rekapitulaci, s odvoláním na zdroj – Ministerstvo průmyslu a obchodu, po dnešní telefonické konzultaci:

 

  1. Maloobchodní provozovny, které mají železářský sortiment a domácí potřeby, spadají do výjimky a mohou mít otevřeno s nařízenými omezeními a opatřeními.
  2. Maloobchodní provozovny, které nemají železářský sortiment a domácí potřeby, nespadají do výjimky a musí mít prostory provozovny uzavřeny pro veřejnost, a svoji činnost /prodej provádět přes výdajové okénko či mimo provozovnu, anebo v terénu u zákazníka.
  3. Zákazník, který potřebuje pořídit kopii klíče, by tak měl učinit na základě distanční objednávky. „Distanční“ znamená objednávka provedená na dálku – což je definováno jako „telefonicky nebo e-mailem“, přičemž mohou nastat tyto situace:

a.     Zákazník je člověk v nouzi – nutně potřebuje vyrobit kopii zlomeného/ohnutého či jinak poškozeného jediného či posledního originálu klíče, aby zajistil své potřeby, zejména panuje-li oprávněné podezření z prodlení. V takovém případě je výjimečně možno vyrobit mu klíč bez distančního objednání.

b.     Zákazník je člověk, který si jde koupit železářský sortiment nebo domácí do provozovny, zde následně požaduje výrobu kopie klíče. V takovém případě lze klíč vyrobit – bez nutnosti, aby byl zákazník provozovatelem vykázán ven z provozovny. 

c.     Zákazník je člověk, který nutně v danou chvíli kopii klíče nepotřebuje, jelikož nehrozí nebezpečí z prodlení (typicky chce pořídit další klíč pro své blízké, nové zaměstnance apod.). V těchto případech je nutno, aby svůj požadavek objednal distančně. 

 

Uvědomte, prosím, své zákazníky o tom, že pořizování kopií klíčů je možné provádět pouze distančním způsobem – nejedná-li se o případy nouze nebo nebezpečí z prodlení, specifikované v bodě 3 a, b.

Nejlepší řešení, jak zákazníky o tomto uvědomit, je vyrobit informační ceduli na dveře – výdejové okénko – výlohu vaší provozovny, kde zákazníky vyzvete, aby zavolali na vámi uvedené telefonní číslo nebo zaslali e-mail a předem si objednali Vaši službu. V praxi lze připustit i situaci, kdy občanovi náhle vznikne situace, kdy potřebuje neprodleně navštívit vaši provozovnu a pořídit klíč (z časových, rodinných důvodu či při nebezpečí z prodlení). Pokud občan přijde k provozovně, zatelefonuje a následně mu přes výdejové okénko, nebo přímo v provozovně (pakliže máte železářský sortiment či domácí potřeby) kopii nového klíče vyřežete. 

 

Tím je zachováno distanční objednání klíče. To znamená, že provozovatel má telefonický záznam z proběhlého hovoru se zákazníkem – kterým se může prokázat případnému kontrolnímu orgánu při šetření, zdali byla učiněna distanční objednávka. To samé důkazně znamená předložení přijatého e-mailu od zákazníka.

 

Dokument přístupný na stránkách MPO: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2021/3/Omezeni-provozu-k-2--3--2021.docx zůstává beze změny a doplňovat se nijak nebude. Jednak z důvodu obecného celoplošného tlaku na veřejnost ke snižování počtu sociálních kontaktů. A pak z důvodu zachování konstantního pohledu na věc a související opatření státu (pakliže bychom změnu prosadili, MPO by riskovalo precedens, na základě kterého by mohlo o změnu a přehodnocení výjimek požadovat více oborů a subjektů). 

Na základě těchto faktů, a s přihlédnutím na doložená specifika našeho oboru – nebezpečí z prodlení, občan v nouzi, zajištění přístupu do objektů, obvyklá nabídka železářského a domácnostního zboží apod., bylo uděleno prostřednictvím MPO potvrzení viz bod 1 výše, a upřesnění o činnosti zámečnictví viz bod 2 výše.

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování