Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Nové info k uzavření zámečnických provozoven

Vážení členové, kolegové,

Provozní, obchodní ani servisní činnost našich členů, stejně jako služby nouzového otvírání - nejsou omezené viz upřesnění níže.

Velkoobchodní prodej a provoz není omezen (usnesení vlády č. 196 z 26.02.2021 se na velkoobchod nevztahuje).

V důsledku nařízení nového nouzového stavu do 28. 03. 2021, a v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod., je udělena výjimka pro maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v následujících provozovnách (výňatek z celého znění):  

 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem (např. členové s nasmlouvanou Zásilkovnou apod.)
 • provozovny servisu přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • prodejny domácích potřeb a železářství

Do těchto oblastí spadají provozovny se železářským sortimentem a domácími potřebami tedy s obvyklou nabídkou:

 • spojovacího materiálu
 • ručního a elektrického nářadí a nástrojů
 • stavebního a nábytkového kování
 • rytectví
 • dalších železářských potřeb pro domácnost a dům (mj. poštovní schránky, trezory, pokladničky, klíčové depozity apod.)

Většina našich členů standardně nabízí převážnou část tohoto sortimentu, tudíž tyto provozovny spadají to kategorie prodejen domácích potřeb a železářství jsou tedy ve výjimce a mohou mít maloobchodní provozovny otevřené – se všemi opatřeními – viz omezení provozu níže.

Na členy, kteří v maloobchodních provozovnách nemají sortiment spadající do železářství a domácích potřeb, nebo jeho převážnou část, se vztahuje pouze zákaz přítomnosti veřejnosti/zákazníků v těchto provozovnách – pokud někdo bude chtít vyrobit nebo spíše dovyrobit kopii klíče nebo jiný zámkařský sortiment, je potřeba objednávku uskutečnit online či telefonicky. Vydání zboží je možné mimo provozovnu – výdejové okénko (či předání před provozovnou).  

V takových případech doporučujeme, aby si členové, umístili na viditelné místo výlohy/vstupu do provozovny informační cedulku s e-mailem/telefonem a výzvou pro zákazníky, že budou obslouženi po předchozí telefonické/e-mailové domluvě – u výdejového okénka či mimo provozovnu.

Zdroj: Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., zástupce náměstkyně ministra, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu (upřesňující odpověď na oficiální e-mailový a telefonický dotaz cechmistra CMZS)

Na základě uvedeného zdroje MPO jsou veškeré tyto informace relevantní, platné a v souladu s usnesením vlády č. 196 z 26. 2. 2021.

 

Jsme si vědomi, že aktuální situace v zemi má přímý vliv na psychický stav občanů, zejména u seniorů a osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Což zvýšenou měrou přispívá ke vzniku nestandardních situací, jako jsou typicky zabouchnuté dveře, zalomené klíče, zablokované mechanismy přístupového systému do budovy / domu / bytu…

Obvyklou a samozřejmou součástí oblastí poskytování služeb servisu přístrojů a výrobků pro domácnosti, stejně jako maloobchodního prodeje domácích potřeb a železářského sortimentu jsou také klíčové služby, nouzové otvírací služby a služby montáže / opravy / výměny mechanických zábranných prostředků – jedná se o činnost a provozovny související nebo napojené na stavebnictví a služby pro domácnosti. Zejména pak v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení.

Občanům, kteří si zabouchnou dveře nebo zejména v situacích, kdy hrozí nebezpečí z prodlení – jsou členové CMZS připraveni pomoci. Stejně tak v situacích, kdy je nezbytné poskytnutí opravy / výměny / montáže mechanických (mechatronických a kombinovaných elektronických) zábranných prostředků a systémů – jsou naši členové, po předchozí telefonické domluvě se zákazníkem, připraveni tyto služby u zákazníka provést.

Provoz na prodejnách je omezen následovně:

 1. Přítomnost ne více než jednoho zákazníka na 15 m2 prodejní plochy.
 2. Aktivně bránit zdržování zákazníků v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.
 3. Zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu.
 4. Umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.
 5. Zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

zdroj: vláda.cz


Všechny členy žádáme, aby zajistili svým zaměstnancům veškeré ochranné pomůcky dle aktuálního nařízení vlády.

Pro případy členů, kteří mají zaměstnance, které potřebují vysílat na pracovní cesty spojené s výkonem práce u zákazníka, který je v jiném okresu, přikládáme formulář ke stažení.

Za AZKS

Ing. Ladislav Kratochvil, prezident AZKS

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování