Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

V. Dlouhý: Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (24.11.2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

jsem rád, že se epidemická situace začíná zklidňovat, díky čemuž jsme mohli přejít do stupně 4 protiepidemického systému. Bohužel to ale pro naprostou většinu živnostníků a podnikatelů neznamená tolik vyhlížený stav, kdy mohou - při dodržení stanovených organizačních a režimových opatření - otevřít své provozovny. Věřím však, že je otázkou blízké budoucnosti, kdy se Česká republika ocitne ve stupni rizika 3, který umožní opětovné otevření většiny obchodů a služeb. Jak víte z pravidelných sdělení, vaše podněty a postřehy pravidelně přenášíme na jednání s příslušnými rezorty a institucemi. Náš společný tlak se rovněž snažíme ještě více stupňovat na jednotlivé poslanecké kluby. Krátkou rekapitulaci a také informace k aktuální legislativě, naše stanoviska i aktivity na pomoc krizí zasažených podnikatelů si můžete přečíst níže.

·      Vláda na své mimořádné schůzi 20. listopadu na základě souhlasu poslanecké sněmovny rozhodla o prodloužení nouzového stavu až do 12. 12. 2020 (usneseni č. 1195).

Stále tak platí omezení volného pohybu osob a shromažďování osob, ale je upraven čas, kdy striktní zákaz (s drobnými výjimkami pro výkon práce a úkony neodkladné k záchraně zdraví a života) vycházení platí až od 23:00 hodin (usnesení č. 1200).

Omezení maloobchodu a poskytování služeb platí de facto ve stejném rozsahu jako dosud, stále platí zákaz prodeje a poskytování služeb v neděli a o státních svátcích s drobnými výjimkami (čerpací stanice, lékárny). Nicméně došlo k prodloužení doby, kdy je možné prodávat přes okénko do 23:00 hodin. Tam, kde je maloobchodní prodej a poskytování služeb povoleno, je stanoven limit 15 m2 na jednoho zákazníka (do limitu se nezapočítávají děti do 6 let);v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovodzákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. Speciálně ke stanovenému parametru plochy na jednoho zákazníka měla a má HK ČR zásadní výhrady. Celé stanovisko Hospodářské komory k protiepidemickému systému si můžete přečíst ZDE. Svůj názor jsem rovněž vyjádřil v rozhovoru pro DVTV.

I nadále platí zákaz vzdělávacích akcí prezenční formou, nicméně je umožněno konat některé odborné zkoušky (např. pro hasiče, lékaře) a také zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti; při konání zkoušky se však zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob, a je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti (podrobnosti naleznete v usnesení č. 1201). Možnost konat zkoušky tak reaguje na problém, na nějž jsem upozorňoval vicepremiéra Karla Havlíčka, když jsem mu navrhoval, aby kvůli zákazu zkoušek inicioval přijetí opatření, které by prodloužilo platnost zkoušek, která vypršela nebo vyprší v době mimořádných protiepidemických opatření.

·      V médiích jste si nemohli nevšimnout diskuse o rušení superhrubé mzdy a zavedení stravenkového paušálu. Poslanecká sněmovna totiž ve třetím čtení schválila daňový balíček. Hospodářská komora v balíčku podporovala především opatření pro stimulaci obnovy ekonomiky „po covidu“, zejména mimořádné odpisy nově pořízeného majetku. Je jasné, že v důsledku kumulace jednotlivých opatření vedoucích ke snížení daně z příjmů fyzických osob (vedle zrušení superhrubé mzdy také výrazné zvýšení základní slevy na poplatníka), vzniká enormní tlak na státní rozpočet. Z toho důvodu očekávám pozměňovací návrhy v senátu, který se má návrhem v nejbližší době zabývat. Výslednou podobu daňových změn je obtížné předpovídat. Z pohledu podnikatelů aktuálně zasažených koronavirovou krizí by ale asi nejhorším scénářem bylo, kdyby nebyly přijaty změny vůbec žádné.

·      Jsem rád, že se naplnilo naše očekávání a na Ukrajině byla s účinností od 16. listopadu navýšena denní kapacita příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza za účelem zaměstnání na 800 žádostí denně. Na druhou stranu byly ale bohužel pozastaveny žádosti o zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Mongolsko na Zastupitelském úřadě Ulánbátar. Důvodem jsou zpřísněná opatření v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 ze strany mongolských státních úřadů, která jsou prozatím platná do 1. prosince. Informace k zaměstnávání cizinců pravidelně aktualizujeme ZDE.

·      Současně kvituji, že do tuzemských provozů začaly rychle pronikat nové technologie a specializované výrobky, které chrání zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na pracovištích. Firmy tak reagovaly na zářijovou výzvu Hospodářské komory, která je k tomu vyzvala, aby tím snížily riziko plošného lockdownu. V provozech se objevily kromě roušek s nanovlákennou membránou třeba irychlé automatické měřiče teploty návštěvníků firem a zaměstnanců nebopřístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem. Více k danému tématu včetně ukázky výrobků v provozech si můžete prohlédnoutZDE. Celoutiskovou konferenci můžete zhlédnoutZDE(v čase od 11:25).

·      Vzhledem k narůstajícím stížnostem ze strany řidičů kamionové dopravy, kteří jsou velmi nespokojeni s rozhodnutími některých čerpacích stanic pohonných hmot o uzavření toalet a sprch, jsem uvítal vyjádření J. Rážové, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a zároveň hlavní hygieničky ČR, že není zakázáno či omezeno provozování toalet a sprch jakožto součástí čerpacích stanic pohonných hmot. Věřím, že tato informace může být užitečná jak pro řidiče kamionů, tak pro nás všechny, kteří využíváme ke své práci automobil.

·      Na komorovém webu nadále pravidelně publikujeme informace k přeshraničnímu pohybu. Poslední aktualizace proběhly u těchto zemí: Estonsko, Portugalsko, Řecko a Španělsko.

·      Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či na facebookovém profilu Hospodářské komory ČR.

·      Zajímavé informace publikuje také Deník.cz, se kterým Hospodářská komora spolupracuje na prezentování příběhů živnostníků zasažených koronavirovou krizí. Pro ilustraci přikládám do přílohy 2 články.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Fotografie

V. Dlouhý: Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (24.11.2020)

Soubory

název velikost popis typ
deník 12_11_2020 367.16 KB pdf
denik 19_11_2020 401.78 KB pdf

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování