Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

ochrana osob, majetku a informací

ochrana osob, majetku a informací

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (17.4.2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Stručně shrnuji některé závěry z dnešního jednání vlády:

·      Pro zařízení poskytující lázeňskou léčebně-rehabilitační péči je důležité nové sdělení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Vládní kabinet hodlá počkat do konce dubna na vyhodnocení epidemiologické situace, a pokud nevzniknou problémy, postupně by se měly otevírat i lázně.

·      Vláda schválila navýšení ošetřovného na 80 % denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60 %. Klíčové pro živnostníky, kteří pečují o své blízké, je, zda tato změna se bude týkat i OSVČ. Ministryně práce Jana Maláčová to předpokládá, nicméně zatím nepotvrdila srovnání podmínek pomoci s tím, že s návrhem na navýšení ošetřovného musí přijít ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Resort by měl výzvu k podávání žádostí o podporu za duben vyhlásit 1. května.

·      V souvislosti s návrhem cestovních kanceláří vytvořit koridor pro dovolené např. v Chorvatsku náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula připustil, že je to jedna ze zvažovaných možností, nicméně budou nezbytná jednání s několika státy na vrcholné úrovni. Dovede si představit, že takový tranzit bude umožněn v zemích se zdravotním rizikem podobným riziku v ČR. Zda taková jednání vláda zahájila, nicméně neuvedl.

  • Vítám dnešní rozhodnutí Senátu, který vrací návrh zákona ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k podnikání (tisk 239) k přepracování do Poslanecké sněmovny. Horní komora mj. schválila pozměňovací návrh umožňující pronajímatelům poskytnout až 80% státní záruky za nezaplacené nájemné v době koronavirové krize. Návrh tak pamatuje i na skupinu podnikatelů, na kterou původní návrh schválený sněmovnou nemyslel. Více informací naleznete v tiskové zprávě.
  • Na webové stránky komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Nově jsme publikovali stanovisko Asociace českých nábytkářů.

Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

  • Pozitivně vnímám rozhodnutí měst a obcí, jež jakýmkoliv způsobem pomáhají podnikatelům a živnostníkům. Vzhledem k tomu, že bych nerad ve svém výčtu na někoho zapomněl, nebudu uvádět žádné konkrétní příklady. Mohu však doporučit podívat se na komorový web, kde podobné informace rádi sdílíme.

Oceňuji také práci krajských a okresních hospodářských komor, které plní informační roli, poskytují poradenský servis, aktivně jednají s územně samosprávnými celky, podílí se na zabezpečení a rozvozu osobních ochranných pomůcek a prostředků a vykonávají mnoho dalších aktivit na podporu podnikatelů a živnostníků ve svém regionu. Mezi poslední informace, které jsme publikovali k danému tématu, patří chvályhodná aktivita Jihočeské hospodářské komory či KHK Střední Čechy.

  • Znovu bych chtěl poděkovat těm z vás, kteří jste vyslyšeli mou výzvu a poslali mi e-mail se svými zkušenostmi s programy COVID I, COVID II nebo Antivirus. S těmito podněty pracuji nejen směrem k MPO a MPSV, na váznoucí pomoc podnikatelům upozorňujeme také v médiích. Děkuji, že jste byli ochotni se o své zkušenosti podělit např. dnes se čtenáři Hospodářských novin zde.

V souvislosti s vašimi dotazy ohledně podpory v programech COVID jsme se také spojili s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, abychom pro vás zjistili podrobnější a aktuální informace. ČMZRB v rámci programů COVID zatím schválila podnikatelům podporu v celkovém objemu 1,6 miliardy Kč (přičemž z toho COVID II činí 1 mld. Kč), finálně ČMZRB zpracovala na 1 400 podnikatelských žádostí. V programu COVID I bylo vyplaceno 500 mil. korun. Peníze se tedy – alespoň podle vyjádření této státní banky – již reálně vyplácejí. Nicméně za složitě akceptovatelné považuji dvě věci. Za měsíc je vyřízena jen necelá polovina žádostí. A jestliže byla celková alokace COVID I v sumě 5 mld. korun, statistika naznačuje, že se tato alokace nevyčerpá. V takovém případě je absurdní, proč odmítnutí podnikatelé stále postrádají vysvětlení, z jakého důvodu zrovna jejich žádost byla zamítnuta. Přitom se ukazuje, že komunikace ze strany ČMZRB, která by pomohla žadatelům odstranit případné nedostatky v žádosti, by umožnila čerpat prostředky ještě z tohoto programu, protože peníze zjevně k dispozici jsou. Hlavním problémem je, ale zbytečná administrativních náročnost celého procesu, na kterou jsem upozornil generálního ředitele ČMZRB již v půlce března.

  • V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a značný zájem podnikatelů budeme vystavovat Osvědčení o zásahu vyšší moci i nadále s 50 % slevou. Se zvýhodněnou cenou můžete počítat až do dne ukončení nouzového stavu. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Osvědčení je možné vystavit žadateli, který je zapsán v zákonem stanovené evidenci (např. česká společnost, pobočka zahraniční společnosti), který má smluvní vztah se zahraničním subjektem. Více informací můžete nalézt zde.
  • Na nedomyšlenost vládního harmonogramu uvolňování restrikcí dnes upozornil mimo jiné také Deník.
  • V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.

 

Další informační shrnutí můžete očekávat po víkendu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Fotografie

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (17.4.2020)

Soubory

název velikost popis typ
Příloha 160.45 KB pdf

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování