Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (2.4.2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Vládou navržený kompenzační bonus z pera ministerstva financí ve výši 25 tisíc Kč pro OSVČ je krokem správným směrem. Nejenom zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli být předmětem zájmu státu v této obtížné situaci. Nicméně podoba bonusu, která byla vládou navržena, má z našeho pohledu nedostatky, kvůli kterým by na státní příspěvek nedosáhla celá řada drobných podnikatelů, jejichž živnost byla v souvislosti s pandemií vážně poškozena. Budeme v rámci dalšího legislativního procesu usilovat o změnu parametrů bonusu, která umožní spravedlivější přístup větší skupině OSVČ k bonusu, a to tím spíše, že nezbytnost úpravy návrhu připustila i ministryně financí.

K původně představenému návrhu zákona o kompenzačním bonusupro OSVČ v souvislosti s krizovými opatřeními jsme pro vás přehledně zpracovali vyplývající podmínky a další důležité informace.

  • Dnes jsme pro vás vypracovali právní rozbor k návrhu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ohledně moratoria nájemného placeného podnikateli. Téma má z hlediska podnikatelů dvě rovinynavržená regulace z pohledu nájemce a pohled ze strany pronajímatele. Podle Hospodářské komoryje důležité, aby pronajímatelům byla zajištěna ze strany státu kompenzace v podobě poskytnutí záruk či úvěru, která zabrání tomu, aby fakt, že jsou připraveni o příjmy z nájemného, nevedl k jejich poškození. Příjem z nájmu je totiž pro ně v mnoha případech klíčovým zdrojem pro splácení úvěrů či úhrad jiných služeb. Pronajímatel by neměl fakticky skrytě úvěrovat nájemce bez podpory státu. Není vyloučeno, že návrh dozná změn v dalším legislativním procesu.
  • Dnes ráno byl spuštěn avizovaný příjem žádostí o záruku v programu ČMZRB COVID II. Již po třech hodinách byl však kvůli velkému zájmu pozastaven. Potvrdila se tak naše výhrada, že alokace je nepochopitelně malá. Díky navýšení alokace o dalších 3,5 miliard Kč byl program posléze znovu otevřen. V tuto chvíli platí, že příjem žádostí je prodloužen do 3. dubna, 23:59 hod.
  • Již jsem vás informoval, že státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) nabídla českým vývozcům okamžitou pomoc. Snížila poplatky, zkrátila čekací dobu a žádosti exportérů při hledání nových odběratelů vyřizuje přednostně. Vláda včera schválila také změnu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Pokud novelu schválí parlament, nově se EGAP zaručí za úvěry, o které podniky s více než 250 zaměstnanci budou žádat u komerčních bank kvůli koronaviru. EGAP bude ručit za úvěry 5 mil. korun až 1,4 mld. korun. Podrobnosti zde.
  • Dnes odpoledne jsme zaměstnavatelům v Programu kvalifikovaný zaměstnanec(dříve Režim Ukrajina a Režim ostatní země) rozeslali bleskovou anketuk dopadům koronaviru na zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Reakce využijeme při dalším postupu Hospodářské komory, při nabízení nových služeb a při komunikaci se státními orgány s cílem ulehčit vám v současné tíživé situaci. Anketa bude otevřena po následující 3 dny (do neděle 5. dubna).
  • Na základě podnětů, které jsme obdrželi od našich začleněných společenstev k 1. dubnu 2020, jsme zpracovali přehledovou tabulku, ve které tyto podněty nejen koncentrujeme, ale zároveň i monitorujeme stav jejich plnění. Tabulku budeme průběžně aktualizovat.
  • V přílozenajdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.

 

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz


Fotografie

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (2.4.2020)

Soubory

název velikost popis typ
Příloha 162.53 KB pdf

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování