Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (30.3.2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

 

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

 

  • Dnes dopoledne se uskutečnil můj brífink k opatřením vlády vůči živnostníkům a zaměstnavatelům a k možné vlně propouštění. Při této příležitosti jsem ocenil podporu, kterou vláda slíbila zaměstnavatelům a živnostníkům v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Zároveň jsem ale vládě vytknul, že stále chybí konkrétní informace, za jakých podmínek a kdy budou mít na ni nárok. Během brífinku jsem také představil výsledky bleskového šetření, na které reagovalo téměř 1400 respondentů (za to Vám děkuji). V souvislosti s kauzou náhrad ušlého zisku jsem připomněl, že podnikatelům nejde ani tak o náhradu ušlého zisku (tedy všech tržeb), ale především o náhradu škod, které vznikly preventivními kroky vlády. Jde o to, aby vláda, jež znemožnila některým podnikatelům vykonávat svou podnikatelskou činnost, nahradila ztráty, které jim vznikají tím, že musí nadále hradit fixní náklady. Kromě mezd a odvodů jsou to třeba nájmy za provozovny, které jsou uzavřené, úvěry nebo platby dodavatelům. Výši ztrát firem jsem ilustroval na příkladu dvou zaměstnavatelů – se dvěmaa čtyřicetizaměstnanci.

Na tiskové konferenci se mnou vystoupil i Marek Hlavica, ředitel Asociace komunikačních agentur. Ten vyzval vládní představitele, aby zjednodušili svá sdělení do jednoduchého a pochopitelného jazyka. Využít při tom mohou i zkušené praktiky, kteří vinou současných okolností přišli o práci a o zakázky.

Videozáznamcelého brífinku si můžete pustit zde. Další informace můžete nalézt např. zde.

  • V závěru týdne Hospodářská komora uplatnila 3 zásadní připomínky k programu Antivirus:

1. Chceme vyšší zastropování maximální podpory na jednoho zaměstnance. Navrhujme proto zvýšit limit na 36 tisíc korun měsíčně, tedy na úroveň celorepublikové průměrné mzdy, anebo jej odvozovat od konkrétní průměrné mzdy v podniku.

2. Nechceme, aby zaměstnavatel odváděl z náhrady mezd ještě sociální a zdravotní pojištění. V opačném případě to snižuje váhu státního příspěvku na celkových mzdových nákladech firem, neboť z každé obdržené stokoruny zaměstnavatel obratem státu odvede 34 korun.

3. Žádáme, aby byl kurzarbeit rozšířen i na nepřetržité provozy, např. hutě či sklárny. Program Antivirus totiž nezohledňuje problémy v těch firmách, které musí udržovat nákladný nepřetržitý provoz, i když je významná část zaměstnanců v karanténě či pečuje o děti.

           Více informací k požadavkům Hospodářské komory naleznete v této tiskové zprávě.

Vzhledem k tomu, že podnikatelskou veřejností netrpělivě očekávaná rozhodnutí vlády byla opět odložena, nemůžeme vás o konkrétních podmínkách kompenzačního programu Antivirus a o podpoře OSVČ v tuto chvíli informovat.

·         V návaznosti na páteční sdělení, že se nám nedaří získat od Českomoravské záruční a rozvojové banky bližší informace k programu COVID II, bych vás rád informoval, že na webových stránkách ČMZRB dnes byly konečnězveřejněny parametry tohoto programu. ČMRZB bude živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Program jefinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Komerční banky jsou na program COVID II připraveny. Příjem žádostí do tohoto programustartuje 2. dubna 2020.

Bohužel i tento program trpí některými problémy:

  • Opět je administrativně náročný.
  • Opakují se stejné podmínky jako u programu COVID I, které mohou řadě firem komplikovat zapojení se do tohoto programu jako např. požadavek bezdlužnosti.
  • Významným problémem je bezesporu i fakt, že program dle regulí EU nevztahuje na podnikatelské aktivity v Praze. Z tohoto hlediska je pro mě zarážející, že spolu s programem COVID II nebyl spuštěn samostatný program pro pražské podnikatele financovaný z národních zdrojů.
  • Před chvílí jsme na komorovém webu publikovali přehledný souhrn vládních opatřenívztahující se na fyzické i právnické osoby. Jeho přidanou hodnotou je, že jsme tento přehled doplnili o praktické informace, které z nich pro jednotlivé skupiny podnikatelů vyplývají. Díky tomu se můžete lépe zorientovat v přijatých opatřeních a zároveň si připomenout, jakým způsobem můžete o tato podpůrná opatření požádat. Základní přehled opatření jsme čerpali ze stránek BusinessInfo.cz.

·         Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer jsme v rámci služby Vzorné právo zpřístupnily vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exklusivně pro členy Hospodářské komory. Více informací naleznete v přiloženém dopise. Služba je dostupná od 31. března 2020 skrze Právní elektronický systém (PES) https://pespropodnikatele.cz/nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr.

  • Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Dnes jsme uveřejnili např. tiskovou zprávuAsociace českých nábytkářů či výsledky průzkumumezi členy Asociace prádelen a čistíren.

Obdobně jako průběžně publikujeme informace od našich živnostenských společenstev zde, budeme shromažďovat informace od našich krajských a okresních hospodářských komor zde.

  • V návaznosti sdělení z minulého týdne, kdy jsem Vás informoval o nové spolupráci s partnerem zajišťujícím ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru (více informacízde) Vám připomínám, že termín uzávěrky pro první objednávky je stanoven na 1. dubna 2020 s následným dodáním do 5 pracovních dní. O svém zájmu nás můžete informovat prostřednictvím kontaktního formuláře zde.
  • V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.
  • Od dnešního rána na webu můžete nalézt nový video rozhovor, ve kterém reaguji aktuální události. Za zpracování a výrobu videa děkuji studiu 4movie.

 

 Přeji Vám mnoho sil a pevné zdraví.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Fotografie

V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (30.3.2020)

Soubory

název velikost popis typ
Příloha 164.14 KB pdf
Dopis- vzory žádostí 227.48 KB pdf

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování