Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky (tisk 1. 3. 2012)

AZKS sdružuje podnikatele - fyzické i právnické osoby - podnikajicí na základě příslušných oprávnění na úseku výroby klíčů, autoklíčů, montáže bezpečnostních zámkových systémů, nouzové otevírání zámků, automobilů a trezorů.

Členství v AZKS je dobrovolné.

Sídlem AZKS je Bystročice 99, 779 00 Olomouc

Předmět činnosti

Základním posláním AZKS je sdružovat FO a PO pracující v oboru mechanických zabezpečovacích systémů a nouzového otevírání zámků, problematiky elektronického a mechanického zabezpečení, podpora drobného a středního podnikání, ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů ve vztazích k orgánům státní správy, podnikům a k zahraničí.

K tomuto poslání plní AZKS zejména tyto úkoly:

  • Zastupuje členy AZKS v legislativním řízení při plnění zákona o živnostenském podnikání, při jednání s orgány státní správy, živnostenskými společenstvy, podniky a organizacemi.
  • Spolupracuje s centrálními úřady, pojišťovnami, výrobci a dovozci zámkové techniky a se všemi organizacemi se vztahem k ochraně majetku nebo pro zlepšení vzájemné informovanosti v profesních technických, ekonomických a jiných ozázkách.
  • Organizuje odborná školení, semináře, zkoušky praktiků, odborníků i znalců a vydává příslušná osvědčení. Pečuje o trvalý růst členů AZKS.
  • Dbá na zvýšení bezpečnosti mechanických zabezpečovacích systémů.
  • Prosazuje postupné zavádění kategorizace zámkové techniky a upřesňuje tak systém zabezpečení objektů v závislosti na výši chráněných hodnot a systému pojištění.
  • Informuje členy o nových zámkových systémech, o právních, ekonomických.
  • Vydává časopis AZKS s informacemi pro členy AZKS o odborných problémech a o možnosti obchodní spolupráce.

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu

Partneři


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování